Mødedato: 13.12.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 3. sal

Godkendelse af årsplan og budget for miljøarbejdet i Valby 2023

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg godkender årsplan og budget for Miljøarbejdet i Valby 2023.

Problemstilling

I 2011 blev den lokale miljøopgave overdraget til Valby Lokaludvalg fra Miljøpunkt Valby og der blev nedsat en miljøgruppe i lokaludvalget. Miljøgruppen består dels af medlemmer af lokaludvalget, dels af miljøinteresserede borgere i Valby.

I 2011 blev det samtidig besluttet, at lokaludvalgets miljøgruppe fremover vil udarbejde en konkret plan for det kommende års miljøarbejde. Denne årsplan er den trettende i rækken, der fremlægges til godkendelse. Den godkendte årsplan præsenteres herefter for Københavns Kommune.

Valby Lokaludvalg ønsker med Årsplan 2023 at bistå Københavns Kommune med opfyldelse af kommunens ambitiøse planer for byens udvikling inden for klima og miljø.

Miljøgruppen har formuleret en årsplan og budget for miljøarbejdet i 2023. Årsplanen indeholder forslag til konkrete miljøaktiviteter i 2023 med fokus primært på klimaindsatser.

Sekretariatet vurderer, at årsplanen for miljøarbejdet i 2023 kan gennemføres indenfor de ressourcer, der er i miljøgruppen og i sekretariatet.

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender åÅsplan og budget for miljøarbejdet i 2023. 

Økonomi

Det samlede budget for Valby Lokaludvalgs miljøarbejde i 2023 på 325.000 kr. under forudsætning af vedtagelse af overordnet puljebudget for 2023. Projektbeskrivelse og budget for de enkelte projekter fremlægges til udmøntning i lokaludvalget inden igangsætning som øvrige projekter i intern pulje.  

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top