Mødedato: 13.12.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 3. sal

Lokalpuljen

 

Indstilling

 

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget tre ansøgninger til Lokalpuljen 2023

1) Valby Kulturhus - Liv i Børnekulturstedet – et pilotprojekt

2) Foreningen Valby Harmoniorkester - Valby Harmoniorkester ved Vinter jazz 2023

3) Ars Nova Copenhagen og Levende Musik i Skolen - Professionel korsang i børnehøj

 

Kort beskrivelse af ansøgningerne:

1) Valby Kulturhus - Liv i Børnekulturstedet – et pilotprojekt

Vores åbne legestue har tidligere været velbesøgt. Men økonomiske prioriteringer og nedlukninger i forbindelse med Corona og renoveringsprojekter har haft en negativ effekt på deltagerantallet. Det har efterfølgende været trægt at få gang i legestuen igen, men vi ser heldigvis nu en stigning i brugere.

Vi ønsker at opdyrke og skabe mere liv af den slags, der er frivilligt- og borgerdrevet. For at løfte den indsats, har vi brug for inspiration og nye værktøjer, og det er her konsulenterne Lill og Anna kommer ind i billedet. De har tilbudt at gennemføre en proces, der vil kunne aktivere potentielle kulturskabere.

Lill Henchen og Anna Hubner, står bag Konkret Kultur, der i regi af Forældrenes Børneklub har sat gang i samskabelsesprocesser i Nordvest. Deres gode erfaringer, tænker vi, vil kunne bruges hos os i Valby.

Pilotprojektet indeholder i alt 8 aktiviteter med workshops og værtskab fordelt på 8 formiddage i januar, februar 2023.

Dato for afholdelse: Januar- februar 2023

Budget: 38.500 kr.

Ansøgt: 18.500 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives afslag.

Ansøger opfordres til at indsende fornyet ansøgning, hvori det tydeligt skal fremgå, hvad ordene workshop og værtskab dækker over.

Puljeudvalget henviser desuden til kriteriernes punkt 5) Projektet har et realistisk og gennemskueligt budget og punkt 6) Projektet har et klart formål og er velafgrænset. Disse menes ikke opfyldt, som ansøgningen foreligger.

 

2) Foreningen Valby Harmoniorkester - Valby Harmoniorkester ved Vinter jazz 2023

Valby Harmoniorkester spillede sin allerførste koncert ved Vinterjazz i februar 2022.

Orkestret blev ved den lejlighed inviteret til at komme igen, særligt på grund af det høje musikalske niveau, orkestret demonstrerede, på trods af et kort prøveforløb.

Ved Vinterjazz 2023 vil orkestret demonstrere sin udvikling gennem det forgangne år, og nok en gang vise at harmoniorkestergenren spænder vidt, fra jazz til mere klassisk kompositionsmusik.

Valby Harmoniorkester dirigeres til koncerten af orkestrets faste dirigent, Jonas Viggo Pedersen

Orkestret har en stærk samarbejdspartner i Benjamin Koppel, der var solist med orkestret i 2022, og som endnu en gang vil være solist ved Vinterjazz i 2023 med Glazunovs saxofonkoncert.

Programmet vil derudover bestå af en række teknisk udfordrende værker for harmoniorkester.

Dato for afholdelse: 25. februar 2023

Budget: 27.500 kr.

Ansøgt: 10.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives afslag.

Der er tidligere givet støtte til Winter Jazz 2023.

Valby Harmoni orkester forventes at få del i billetindtægterne.

 

3) Ars Nova Copenhagen og Levende Musik i Skolen - Professionel korsang i børnehøj

I 2022 udviklede vokalensemblet Ars Nova Copenhagen, i samarbejde med Levende Musik i Skolen (LMS) et koncertformat, der skulle give børn i 1.- 3. klasse en oplevelse med klassisk korsang, og lyst til at synge selv.

Der er desværre meget langt mellem skolekoncerter med fokus på korsang, fordi der ikke er nogen professionelle kor, som modtager offentlig støtte til dette i et større et omfang. Det er en skam, fordi netop korsang er noget, som børnene de fleste steder umiddelbart har mulighed for selv at tage del i.

I november afholdt ANC med støtte fra Valby Lokaludvalg en dag med koncerter på Valby Skole og Vigerslev Alle skole. Der var dog flere skoler i Valby, der var interesserede i at opleve koncerterne, end vi kunne nå ud til på en enkelt dag. Og derfor søger vi nu om støtte til endnu en dag med skolekoncerter i Valby.

Dato for afholdelse: En dag i januar 2023

Budget: 54.980 kr.

Ansøgt: 19.380 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 19.380 kr.

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

 

Økonomi

Tabellerne viser økonomien i puljerne, hvis de indstillede beløb bevilges.

 

Forventet pulje 2023 (jf. budget)

Disponeret per 13. december 2022

indstillet 13. december 2022

Resterende pulje (forventet), hvis ansøgningerne imødekommes.

1.570.900 kr.

189.930 kr.


19.380 kr.

1.361.990 kr.

 

 

 

 

 

Beslutning

Ansøgningerne blev drøftet og indstillingen blev godkendt for ansøgning 1 og 3. 

Lokaludvalget besluttede at støtte ansøgning 2 (Valby Harmoniorkester) med 10.000 kr.

Til top