Mødedato: 13.12.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 3. sal

Koncept for kulturdage og udbud af andre events (budgetforberedelse)

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager sekretariatets forslag til konceptudvikling af kulturdagene.

2)  at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager sekretariatets forslag til udbudsmodel for partnere på kulturdage og arrangører af arrangementer som Sankt Hans-bål. 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg drøftede på sit møde 9. november 2022 mulige udviklingsveje for Valby Kulturdage og pegede på at fortsætte konceptet som en samlende begivenhed, men med mere fokus på indhold og større grad af uddelegering af ansvar til andre aktører.

Der blev besluttet, at der fremover kun arbejdes med én puljefrist på kulturdagene i Lokalpuljen og at der forud defineres et antal zoner/scener, som udbydes til denne frist, hvorefter puljeudvalget vælger hvilke projekter, der skal stå for de enkelte områder. De zoneansvarlige koordinerer derefter selv indhold og aktører i deres område svarende til det ansøgte projekt. 

Sekretariatet blev bemyndiget til at arbejde videre med dette input og foreslår, at der i januar afholdes en konceptudviklingsworkshop med eksisterende og mulige partnere, der inviteres via et open call, se vedlagte oplæg. Formålet med workshoppen er at afklare, hvilke aktører, der har lyst til at være medskabere af Valby Kulturdage 2023 og hvordan de gerne vil medskabe.

Workshoppen kan dermed danne grundlag for, hvilke scener/områder, der skal udbydes i 2023.Sekretariatet vil efter workshoppen færdiggøre nyt modelforslag, der kommer til godkendelse i lokaludvalget i februar. 

Valby Lokaludvalg besluttede på sit møde 9. november 2022, at en lignende udbudsmodel også indarbejdes for arrangementer som Sankt Hans i Vigerslevparken og Halloween på Toftegårds Plads, der tidligere har ligget i lokaludvalgets regi. Fremover placeres de i Lokalpuljen og udbydes åbent til relevante aktører, fx foreninger omkring Vigerslevparken i forbindelse med Sankt Hans-arrangementet. Modellen har i år været afprøvet på klubbernes Halloween-arrangement, der blev afviklet 28. oktober på Toftegårds Plads Nord, hvor den fungerede fint med minimal assistance fra sekretariatet. Formålet med den ændrede placering og procedure er for det første at forankre aktiviteterne i Valby og for det andet at frigive tid til sekretariatets primære opgaver. 

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager sekretariatets forslag til konceptudvikling af kulturdagene.

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager sekretariatets forslag til udbudsmodel for partnere på kulturdage og arrangører af arrangementer som Sankt Hans-bål. 

 

Beslutning

Valby Lokaludvalg drøftede sekretariatets forslag til konceptudvikling af kulturdagene. Det blev besluttet at gennemføre workshoppen og med afsæt i den at konkretisere modellen for kulturdagene, herunder hvilke geografiske og indholdsmæssige områder, der skal udbydes i 2023,og hvilke, der skal håndteres af lokaludvalget/sekretariatet selv. Modellen skal derefter godkendes i lokaludvalget i februar, hvor årets styregruppe også udpeges.

Valby Lokaludvalg drøftede og vedtog sekretariatets forslag til udbudsmodel for partnere på kulturdage og arrangører af arrangementer som Sankt Hans-bål.

Til top