Mødedato: 13.12.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 3. sal

Godkendelse af dagsordenen

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,
1) at Valby Lokaludvalg godkender dagsordenen.

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

 

Fraværende med afbud:

Iris Muñoz Hidalgo – Tommy Jensen supplerer

Mathias Dillonair Sørensen -  Morten Sørensen supplerer

Sebastian Just Olsen – det har ikke været muligt at stille suppleant

Gitte Grønnemose Butler – det har ikke været muligt at stille suppleant

Kristian Larsen – ingen suppleant

Fabrizio d'Ottone – ingen suppleant

 

Henrik Palsmar deltog i mødet fra kl. 18.55 under behandling af punkt 3.

Mads S.B. Pedersen forlod mødet kl. 19.20 under behandling af punkt 3.

Dorte Viborg forlod mødet kl. 19.55 under behandling af punkt 10.

Morten Sørensen forlod mødet kl. 20.33 under behandling af punkt 13.

Mødet slut kl. 21.11Til top