Mødedato: 13.12.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 3. sal

Høring Ny Hotel- og Restaurantskole

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og godkender høringssvar til Ny Hotel- og Restaurantskole

Problemstilling

Ny lokalplan for Hotel- og Restaurantskolen er i offentlig høring frem til den 4. januar.Valby Lokaludvalg modtog høringen 9. november.

Lokalplanen skal muliggøre en ny fagskole og udvikling af et campusområde med almene-, ungdoms- og familieboliger samt serviceerhverv. 

Valby Lokaludvalg har tidligere udtalt sig om de nye planer for Hotel- og Restaurantskolen, i september 2021. Læs det tidligere høringssvar her

https://www.valbylokaludvalg.kk.dk/wp-content/uploads/2021/09/Forudgaaende-hoering-af-kommuneplantillaeg-for-ny-Hotel-og-Restaurantskole.pdf

Valby Lokaludvalg afholdt borgermøde sammen med forvaltningen den 6. december. 

Høringen er behandlet i Byudvikling og Trafik den 29. november, og høringssvaret er skrevet med tilføjelser af input fra borgermødet. 

Høringsmateriale kan læses her: Ny Hotel- og Restaurantskole - forslag til lokalplan og kommuneplantillæg (kk.dk)

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og godkender høringssvaret til Ny Hotel- og Restaurantskole. 

 

Beslutning

Høringssvaret revideres, så der i forbindelse med hovedbygningen peges på en prioriteret rækkefølge, hvor løsning A er den foretrukne og B er en  minimumsløsning. I forbindelse med Keldsgårdsvej indarbejdes løsning B. Det præciseres i linje 146, at borgerne på mødet gav "tydeligt " udtryk for, at de er bekymrede for parkeringsforholdene og det foreslås at vende skråparkeringen. 

Høringssvaret indsendes efter denne revidering. 
Til top