Mødedato: 13.12.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 3. sal

Indledende høring lokalplanforslag Folehaven 2

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg vedtager høringssvar til den indledende høring om lokalplansforslag Folehaven 2.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget indledende høring om lokalplansforslag Folehaven 2 med frist den 12. december. Vi har fået udsættelse på høringssvar til den 14. december. 

Baggrund for lokalplansforslaget er, at SAB/KAB og Innovator har anmodet forvaltningen om et nyt plangrundlag, da man ønsker at udnytte rammen i Kommuneplan 2019 til at opføre beboerlokaler og en dagligvarebutik indenfor det grønne område på hjørnet af Gl. Køge Landevej og Folehave.

Forslaget er drøftet i Byudvikling og Trafik den 29. november. 

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender høringssvar på den indledende høring om lokalsplanforslag Folehaven 2.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top