Mødedato: 13.12.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 3. sal

Endelig godkendelse af administrativ høring om principper for skoledistriktsændringer

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg endeligt godkender svar på administrativ høring om principper for ændring af skoledistrikter. 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg modtog 24. oktober 2022 den administrative høring om principper for ændring af skoledistrikter. Høringen blev behandlet i fagudvalget for Børn, Fritidsliv og Sociale emner 29. november 2022 på basis af tidligere erfaringer og borgerdialoger om ændringer af skoledistrikter, Høringssvaret er indsendt til fristen 6. december 2022. 

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender endeligt svar på administrativ høring om principper for ændring af skoledistrikter. 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top