Mødedato: 13.12.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 3. sal

Indlende høring lokalplan Toftegårds Plads II - endelig godkendelse af høringssvar

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg endeligt godkender svar på indledende høring Toftegårds Plads II.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg modtog Indledende høring - Forslag til lokalplan Toftegårds Plads II med kommuneplantillæg 26. oktober 2022 med svarfrist 9. november. 

Valby Lokaludvalg bemyndigede i november Byudvikling og Trafik at skrive et høringssvar, og vi fik udsættelse på svaret til den 17. november. Byudvikling og Trafik drøftede høringen på ekstraordinært møde den 16. november og indsendte vedhæftede svar.  

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender svar på indledende høring Toftegårds Plads II

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top