Mødedato: 13.12.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 3. sal

Restpuljemidler 2022

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager sekretariatets forslag til brug af restpuljemidler i 2022.

2) at Valby Lokaludvalg giver formandskabet mandat til at disponere øvrige restpuljemidler for 2022. 

Problemstilling

Eventuelle restpuljemidler for 2022 skal være forbrugt inden udgangen af året. Regnskabet kan først fuldføres efter 15. december, hvor en del eksterne projekter har deadline for indsendelse af evaluering og regnskab, men det estimeres, at der vil vær minimum kr. 100.000 i restpuljemidler, formentlig flere på grund af tilbageløb på helt eller delvist aflyste, eksterne projekter. 

Valby Lokaludvalg lagde i forbindelse med evaluering af kulturdagene op til at finansiere et såkaldt gøglerstik på Aksel Sandemoses Plads, som kan komme både kulturdagene og andre events til gode. Det vil estimeret koste kr. 40-50.000. 

Sekretariatet anbefaler desuden, at der indkøbes 1-2 IPAD til afviklinger af restpuljemidlerne. 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager brug af restpuljemidler i 2021.

Valby Lokaludvalg giver formandskabet mandat til at disponere restpuljemidlerne for 2021.

Økonomi

Midlerne tages af restpuljemidlerne for 2022.

Videre proces

Formandskabet og sekretariatet følger op på endelig disponering af restpuljemidler 2022, når regnskab foreligger ultimo december. 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt. Der blev desuden fremsat forslag om at bruge restmidler på indkvarterede flygtningebørns jul. Formandskabet blev bemyndiget til at lave den endelige disponering af midler. 

Til top