Mødedato: 13.12.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 3. sal

Endelig godkendelse af høringssvar Kommende gæstelicens i tidsbegrænsede parkeringszoner

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg godkender høringssvar på høringen Kommende gæstelicens i tidsbegrænsede parkeringszoner.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har tidligere haft et løsningsforslag for en kommende gæstelicens i høring, som blev præsenteret på en række borgermøder. Da der efter politisk behandling er kommet betydelige ændringer i løsningsforslaget, foretages denne nye høring, som Valby Lokaludvalg modtog 31. oktober 2022. 

Forslaget til den kommende gæstelicens, der vil være gældende for alle (eksisterende og kommende) tidsbegrænsede parkeringszoner, er i offentlig høring i perioden 31. oktober – 12. december 2022. Teknik- og Miljøudvalget træffer endelig beslutning om etablering af zonen, som forventes at træde i kraft i 2023. 

Vi har fået dispensation til at indsende høringssvar d. 14. december efter behandlingen i Valby Lokaludvalg. 

Forslaget i korte træk:

  • Beboere med adresse inden for den tidsbegrænsede zone kan ansøge om gæstelicens. 
  • Der udstedes et ubegrænset antal gæstelicenser til alle beboer over 15 år med adresse indenfor zonen. 
  • Licensen er gratis og undtager gæsteparkeringer fra tidsbegrænsningen.
  • Gæstelicensen vil gælde 3 kalenderdage.

Høringen er behandlet i Byudvikling og Trafik d. 29. november 2022. 

 

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender høringssvaret.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top