Mødedato: 13.12.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 3. sal

Endelig godkendelse af svar på naboorientering Ottiliavej 3

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg godkender svar på naboorientering om Ottiliavej 1-3.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg modtog naboorienteringen d.5. november, med svarfrist d. 5. december.  

Ansøgningen drejer sig om tilladelse til at indrette midlertidige boliger til flygtninge fra Ukraine på 1.-6. sal og til at benytte stueetagen til aktivitetsrum i tilknytning til flygtningeboligerne på ejendommen Ottiliavej 1-3.

Sagen er drøftet i Byudvikling og Trafik d. 29. november, og svaret på orienteringen er indsendt med forbehold for endelig godkendelse på lokaludvalgets møde d. 13. december.  

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender svar på naboorienteringen. 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top