Søg
Mødedato: 29.09.2022, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Referat for Kultur- og Fritidsudvalget møde d. 29.09.2022, 16:00