Mødedato: 25.08.2023, kl. 10:00
Mødested: Kampsportens Hus, Frederikssundsvej 6, 2400 København

Referat for Kultur- og Fritidsudvalget møde d. 25.08.2023, 10:00