Bolig, byggeri og byliv

Politikker og indsatsområder inden for bolig, byggeri og byliv.
Med arkitekturpolitikken stræber vi efter at skabe en by med bygninger og byrum, der sætter mennesket først.
Læs om de 5 mål, som kommunen vil arbejde for at nå i løbet af de kommende år.
Lokaludvalgenes bydelsplaner kan ses som lokaludvalgenes visioner for Københavns bydele.
København gennemfører systematiske målinger af byliv og følger tendenser i det københavnske byliv.
Den fysiske byplanlægning er opdelt i fire niveauer: Landsplanlægning, regionplanlægning, kommuneplanlægning og lokalplanlægning.
Nye byområder skyder op rundt omkring i København, så der bliver plads til de mange nye københavnere.
’Fællesskab København’ er Københavns Kommunes vision på teknik- og miljøområdet, som skal sikre, at vi også i 2025 har en fantastisk by.
Handlingsplanerne for 2015 er udarbejdet for områderne Nordhavn, Carlsberg, Sydhavn, Valby, Ørestad og Copenhagen Science City.
Københavns Kommune har lavet en vision, et Kajkant-katalog og en udviklingsplan, som sætter fokus på havnens udviklingspotentialer.
Københavns Kommune har en vision om at udvikle helt- eller delvist bilfri byområder i dialog med bygherrer, developere og grundejere.
I kommuneplanen finder du information om byens fysiske udvikling.
Find gældende lokalplaner og giv din mening til kende om kommende lokalplaner.
En ny bydel i København
Københavns Kommune bygger og udvide daginstitutioner og skoler, så der er plads til alle nye københavnere.
København skal være en by uden udsatte byområder, og allerede i 2025 skal København være halvt så udsat.
Læs om Københavns Kommunes visioner for København som studieby.