Politik for udvikling af Københavns Kommunes fem kirkegårde frem mod 2065

Kirkegårdene skal imødekomme befolkningens ønsker til alsidige gravstedsformer og udgøre en mere aktiv del af københavnernes rekreative liv.

Politikken beskriver 

 • De fem spændingsfelter
  • Kollektiv ressource / Personligt rum
  • Hyldest til livet / Rum til sorg
  • Plads til alle / Ikke plads til al adfærd
  • Hjemmevant / Fremmedgjort
  • Tidløst sted / Sted i udvikling
 • Den overordnede politik for de fem kirkegårde - hvad er det fælles?
 • Fem politikker for Københavns Kommunes kirkegårde
  • Politik for Assistens Kirkegård
  • Politik for Bispebjerg Kirkegård
  • Politik for Brønshøj Kirkegård
  • Politik for Sundby Kirkegård
  • Politik for Vestre Kirkegår

Kontakt

Parker, Kirkegårde og Renhold

Njalsgade 17

2300 København S