Jernbanebyen

Udviklingen af Jernbanebyen er en sjælden stor mulighed for at udvikle et sammenhængende område på én gang for København og for københavnerne.

I foråret og sommeren 2023 var der en række aktiviteter i området, hvor det var muligt at deltage og give inputs til udviklingen af fremtidens bydel. I 2024 er det muligt at kommentere på lokalplanen for området.

Jernbanebyen er placeret mellem Vasbygade, Enghavevej og Ingerslevsgade og udgør et samlet areal på ca. 555.000 kvm.

Området blev med Kommuneplan 2019 fastlagt til byudvikling, og grundejerne igangsatte i november 2020 en arkitektkonkurrence. Vinderforslaget blev udpeget i april 2021 og danner i en bearbejdet form udgangspunkt for grundejernes ønsker til plangrundlaget for Jernbanebyen.

Jernbanebyen er den sidste, store brik i byudviklingen i det sydlige København og bliver i fremtiden en central bydel, der indrettes som delvist bilfri med skole, daginstitutioner, plejehjem, indkøbsmuligheder og store parker. Partierne i Teknik- og Miljøudvalget ønsker derfor at lokalplanen sendes i en udvidet høringsproces med tematiserede borgerhøringer i nye og klassiske formater.

Læs mere om Jernbanebyen

Vis alle

Udvidet høringsproces

Den udvidede høringsproces skal inddrage omverden i et bredere perspektiv, end hvad der normalt forventes i forbindelse med en lokalplanhøring, både hvad angår tematikker, formater og målgrupper. Den udvidede høringsproces skal også skabe øget opmærksomhed om udviklingen af Jernbanebyenog styrke dialogen om bl.a. arkitektur, klima og byudvikling mere generelt. 

Der vil i den udvidede høringsproces være fokus på at skabe aktiviteter, der er mere tilgængelige og mere inddragende end vanligt med særligt fokus på målgrupper, der almindeligvis ikke deltager i klassiske borgermøder, herunder bl.a. børnefamilier og unge.

Inddragelse og opsamling i to faser

Første fase (forår og sommer 2023) løber frem til offentliggørelsen af lokalplanforslaget. Her er tematikkerne mindre detaljeorienterede og har et bredere sigte. Der vil bl.a. være en række tilrettelagte forløb for unge, bydelsvandringer med bl.a. fokus på områdets biodiversitet, mm.

Anden fase (primo 2024) vil være i perioden hvor den lovpligtige offentlige høring er i gang. Her vil lokalplanforslaget være i fokus, og inddragelsen vil være mere konkret. Der vil bl.a. være en række workshops som fokuserer ind på emner som bydelens parker og biodiversitet.

Aktiviteter og inddragelse i området

Det spirer og bobler med aktiviteter i Jernbanebyen. Banegaarden og Spor10 har bl.a. åbent året rundt. I Spor10 kan man lære mere om grundejernes arbejde med at sikre en fællesskabsorienteret og sund bydel samt opleve løbende kunstudstillinger eller indgå i et hav af de mange aktiviteter der foregår i huset, bl.a. skate, dans, styrketræning, saunagus og kreative værksteder. 

Københavns Kommune har løbende arrangementer i området og særligt i samarbejde med Vesterbro Lokaludvalg, der annoncerer på deres sociale medier og web. Herudover annonceres arrangementer i området via kommunens instagram eller Jernbanebyens instagram. 

For spørgsmål til kommende arrangementer, eller hvis har en god idé til en aktivitet eller arrangement i området, er du velkommen til at kontakte: ys2j@kk.dk

Ungeinddragelse

I foråret 2023 bad Teknik- og Miljøborgmester, Line Barfod, 25 motiverede unge fra 7. og 8. klasse, som går i skole omkring Jernbanebyen, om at komme med anbefalinger til, hvordan den kommende bydel skal se ud. De unge blev bedt om at forholde sig til tre temaer; Aktivitet & Ophold, Tryghed samt Bynatur & Biodiversitet.

Over seks workshops har de unge arbejdet med deres anbefalinger til byplanlægningen i Jernbanebyen. De har undersøgt områdets identitet, udforsket stedets muligheder gennem fotoøvelser og gruppeopgaver og haft mange dialoger om hvad der er vigtigt - for børn og unge og for Københavns fremtid. Slutteligt har ungerepræsentanterne bygget deres konkrete idéer i Minecraft.

Ungeinddragelsen blev afsluttet til bydelspicnic d. 11.06.2023, hvor de unge ved tale overleverede anbefalingerne til Teknik- og Miljøborgmester, Line Barfoed, samt fremviste deres bud på fremtidens Jernbaneby i Minecraft.

Læs de unges anbefalinger her

Tag på skattejagt i Jernbanebyen

Kunne du tænke dig at opleve Jernbanebyen på en anderledes måde og lære noget nyt om områdets historie og fremtid? 

Skattejagten fører barnlige sjæle ud i afkroge og viser bydelens skjulte perler frem.

Tryk på linket og få adgang til det digitale skattekort. 

Hent skattejagten 'På sporet af Jernbanebyen' som pdf

Skattejagten henvender sig til børn fra 4 år og op.

Portrætserie: kom tættere på Jernbanebyen

Denne portrætserie stiller skarp på nogle af de steder, der gør Jernbanebyen helt særlig og sætter ansigt på dem der bor, arbejder og har deres hverdag i området.

For hvad er egentlig områdets karakter? Hvad er det vigtigste i den igangværende byudvikling og hvad drømmer man om i fremtidens Jernbaneby?

Hent portrætserien Stemmer & steder - Jernbanebyen, Vesterbro

Portrætterne udstilles også i Spor10 i Jernbanebyen. Udstillingen giver forskellige perspektiver på byudviklingen og kan måske inspirere dig til selv at gå på opdagelse i Jernbanebyen eller dele dine inputs til bydelens udvikling.

Læs om Spor10 i Jernbanebyen

Baggrund

Indtil slutningen af det 19. århundrede var Kalvebod Strand, området hvor Jernbanebyen ligger, et meget lavvandet havområde mellem Sjælland og Amager, syd for Københavns havn. I perioden 1895 til 1901 fyldes området op ved jordtilkørsel, og på det indvundne areal blev Københavns nye godsbanegård etableret.

I starten af 1900-tallet udbygger De Danske Statsbaner området med en ny godsbanegård, centralværksteder og Den Gule By.

Området nord for Vasbygade blev i mange år anvendt til kolonihaver for Statsbanernes personale, der her kunne supplere deres husholdninger med grøntsager, hvilket især under besættelsen havde stor betydning for jernbanefamilierne.

Jernbanebyen er i takt med samfundsudviklingen i sidste halvdel af 1900-tallet løbende udviklet med etablering af tidssvarende faciliteter, bl.a. plads til containertransport og toldpakhus.

Omkring årtusindeskiftet stoppede DSB med at udføre godstransport med tog og i årene efter blev fraflyttede jernbanebygninger udlejet til bl.a. metroselskabet, kontorfællesskaber og kreative ildsjæle.

Området nord for Otto Busses Vej, bortset fra Den Gule By, anvendes fortsat til baneaktiviteter og fastholdes indtil videre til tekniske anlæg.

Kontakt

Byplanlægning

Njalsgade 13

Postboks 348

1503 København V