Byudviklingsområder

Nye byområder skyder op rundt omkring i København, så der bliver plads til de mange nye københavnere.

Byudviklingsområderne i København er et eksempel på, hvordan Københavns Kommune forsøger at fokusere byudviklingen for at målrette de kommunale investeringer. Kommunen kan lettere tilpasse planlægningen af byen økonomiske, sociale, fysiske eller miljømæssige ændringer med en fokuseret byudvikling..

Hvis du vil læse mere detaljerede planer for de nye byudviklingsområder, kan du finde de konkrete kommuneplantillæg eller lokalplaner på kommunens hjemmeside, når disse bliver offentliggjort.

Find kommuneplantillæg på kommunens hjemmeside for kommuneplan 2019

Find kommunens lokalplaner

Alle forslag til kommuneplantillæg og lokalplaner bliver også offentliggjort på Københavns Kommunes Høringsportal "Bliv Hørt". På Høringsportalen har du mulighed for at komme med høringssvar til de præsenterede forslag.

Besøg høringsportalen Bliv Hørt

Kontakt

Center for Byudvikling

Rådhuspladsen 1

1550 København V