Roadmap for byggeri af almene boliger

Københavns Kommune har i Kommuneplan 2019 opsat et mål om, at der skal bygges 15.000 almene boliger frem mod 2031. Værktøjet Roadmap for byggeri af almene boliger viser, hvordan Københavns Kommune vil realisere dette mål.

I Roadmappet er det muligt at få vist forskellige grafer og kort, der giver indblik i data om de almene boliger.

Roadmap for byggeri af almene boliger

Baggrund

København skal være en by med en stor social sammenhængskraft på tværs af de forskellige bydele.

Almene boliger er den billigste og mest tilgængelige boligform i København. I gennemsnit er nyopførte private udlejningsboliger ca. 30% dyrere i husleje end nyopførte almene boliger.

Almene boliger henvender sig bredt – til lønmodtagere, studerende og ældre, samt til de svageste grupper i vores by, der har svært ved af få fodfæste på boligmarkedet. Derfor er almene boliger en vigtig del af den sammenhængende by, og Københavns Kommune stiller krav om 25% almene boliger i de lokalplaner, hvor det understøtter en blandet by.

Kommunen monitorerer løbende, hvordan det går med byggeriet af de almene boliger og har udarbejdet et såkaldt Roadmap, der viser hvor mange boliger, der er bygget siden 2019, hvor mange boliger, der er på vej i de kommende år, samt hvor mange boliger, der fortsat er mulighed for at bygge i de nye byudviklingsområder, der er udpeget i Kommuneplan 2019.

Kontakt

Center for Byudvikling

Rådhuspladsen 1

1550 København V