Arkitekturpolitik København 2017-2025

Med arkitekturpolitikken stræber vi efter at skabe en by med bygninger og byrum, der sætter mennesket først.

Københavns Kommunes arkitekturpolitik 2017-2025 er bygget op omkring tre temaer.

De tre temaer i arkitekturpolitikken er:

  • Arkitektur der fortæller
  • Bygget til Københavnerliv
  • Ansvarligt designet

Temaerne har rod i de tre overordnede pejlemærker, som findes i "Fællesskab København". "Fællesskab København" er kommunens vision på teknik- og miljøområdet, og skal sikre bæredygtig udvikling i byen frem mod 2025.

Hent Arkitekturpolitik København 2017-2025 - Arkitektur for mennesker

København er World Capital of Architecture

UNESCO har valgt København som World Capital of Architecture 2023-26. Ambitionen for Arkitekturhovedstad 2023 var at skabe global og lokal opmærksomhed om Københavns arkitektur i bred forstand med flere 100 forskellige arrangementer.

Kontakt

Klima og Byudvikling

Njalsgade 13

Postboks 348

2300 København S