Arkitekturpolitik København 2017-2025

Med arkitekturpolitikken stræber vi efter at skabe en by med bygninger og byrum, der sætter mennesket først.

Arkitekturpolitikken er bygget op omkring tre temaer. Temaerne har rod i de tre overordnede pejlemærker, som findes i "Fællesskab København", Københavns Kommunes vision på teknik- og miljøområdet, som skal sikre bæredygtig udvikling i byen frem mod 2025.

De tre temaer i arkitekturpolitikken er:

  • Arkitektur der fortæller
  • Bygget til Københavnerliv
  • Ansvarligt designet

Hent Arkitekturpolitik København 2017-2025 - Arkitektur for mennesker

København er World Capital of Architecture 2023

UNESCO har valgt København som arkitekturhovedstad i 2023. Ambitionen er at skabe global og lokal opmærksomhed om Københavns arkitektur i bred forstand.

Kontakt

Klima og Byudvikling

Njalsgade 13

Postboks 348

2300 København S