Københavns Kommuneplan

I kommuneplanen finder du information om byens fysiske udvikling.

Som overordnet plan for byens fysiske udvikling består kommuneplanen af visioner og politiske mål, retningslinjer samt rammer for byens udvikling.

Læs om Kommuneplan 2019 på hjemmesiden kp19.kk.dk. Du kan også hente kommuneplanen som pdf nederst på denne side. 

Indholdet i kommuneplanen og processen for dens vedtagelse er fastlagt i Lov om planlægning (planloven). I henhold til loven skal der for hver kommune foreligge en kommuneplan. Der skal vedtages en kommuneplan i hver valgperiode, dvs. ca. hvert fjerde år. 

Borgerrepræsentationen har den 27. februar 2020 vedtaget Københavns Kommuneplan 2019 med tilhørende miljøvurdering, der afløser Kommuneplan 2015 og de endeligt vedtagne tillæg dertil. Kommuneplanen er på baggrund af den offentlige høring samt supplerende høring ændret i forhold til det offentliggjorte kommuneplanforslag.

Læs mere om:

Vis alle

Indhold i kommuneplanen

Kommuneplanen skal indeholde hovedstruktur, retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen. Hovedstrukturen er de overordnede mål for byens udvikling og arealanvendelse. Målene omhandler bl.a. udbygningen i kommunen med boliger, arbejdspladser, trafikbetjening, energiforsyning, offentlig service og rekreative områder.

Retningslinjerne angiver administrationsgrundlaget for arealanvendelsen. Det er emner som f.eks. hvor forskellige byformål skal ligge, hvor trafikanlæg skal ligge samt at bevare kulturarv, landskab og natur.

Rammerne er specifikke regler, som kommunen skal følge, når den laver lokalplaner. De anvendes også i den daglige byggesagsbehandling, når der ikke er lokalplan og et projekt ikke kræver lokalplan. Det er emner som f.eks. hvilken anvendelse og tæthed, der skal være hvor, byomdannelsesområder, parkering samt områder uden bebyggelse.

Kommuneplanstrategi 2018

Borgerrepræsentationen har på mødet den 28. februar 2019 vedtaget ’Verdensby med ansvar – Kommuneplanstrategi 2018’. Københavns Borgerrepræsentation skal jf. planloven vedtage og offentliggøre en planstrategi hvert 4. år. Kommuneplanstrategien er Borgerrepræsentationens vurdering af byens udvikling og indeholder en langsigtet strategi for udviklingen af København i årene frem til 2031.

Du kan læse Kommuneplanstrategien 2018 - Verdensby med ansvar, samt resultatet af borgerdialogen på her på siden Kommuneplanstrategi.

Kontakt

Center for Byudvikling

Rådhuspladsen 1

1550 København V