Bydelsplaner

Lokaludvalgenes bydelsplaner kan ses som lokaludvalgenes visioner for Københavns bydele.

Lokaludvalgene samarbejder aktivt med bydelens københavnere og forvaltninger om de temaer, der er væsentlige for bydelen. Det sker på baggrund af en bydelsplan med fakta om bydelens særkender, behov og interesser.

Lokaludvalgene udarbejder deres bydelsplan hvert 4. år i begyndelsen af valgperioden i tæt dialog med bydelens forskellige københavnere.

Bydelsplanerne anvendes til at realisere bydelens og lokaludvalgets indsatsområder og i dialogen med forvaltninger og politikere om bydelens udvikling.

Lokale repræsentantskaber godkender bydelsplanerne

Hvert lokaludvalg skal i forbindelse med udarbejdelsen af bydelsplanen nedsætte et lokalt repræsentantskab i sit lokaludvalgsområde, som forelægges lokaludvalgets forslag til bydelsplan til godkendelse. Repræsentantskabet skal herefter inviteres én gang om året til en opfølgning og evaluering af bydelsplanen. Repræsentantskabet er beskrevet i ’Kommissorium for lokaludvalg i Københavns Kommune’.

Repræsentantskabet skal ses som et værktøj for lokaludvalgene til at kvalificere arbejdet med bydelsplanen ift. de lokale københavneres behov og ønsker til deres bydels udvikling.

Læs mere om repræsentantskabet