Søg

Der er i øjeblikket udfordringer med telefoni

Der opleves i øjeblikket udfordringer med telefonien i Københavns Kommune. Derfor kan der opleves problemer med dårlig og hakkende lyd når du ringer til os. Der arbejdes på højtryk på at løse disse udfordringer.

Bydelsplaner

Lokaludvalgenes bydelsplaner kan ses som lokaludvalgenes visioner for Københavns bydele.

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele.

Bydelsplanerne er lokaludvalgenes eget visionspapir og arbejdsprogram, samt en anledning til at få borgerne til at tage aktiv stilling til deres bydel.

Bydelsplanerne kan fungere som lokale inspirationskataloger for Borgerrepræsentationen og forvaltningerne, samt give indblik i, hvilke lokale udfordringer, der optager borgerne i de forskellige bydele. Den lokale viden og de forskellige visioner kan inddrages i forvaltningernes videre arbejde både med kommunens overordnede politikker og med konkrete lokale løsninger og på den måde styrke sammenhængen mellem kommunens politikker og den lokale forankring.

Samtidig arbejder lokaludvalgene gennem arbejdet med bydelsplanerne også med den lokale implementering af de målsætninger og politikker, som er centrale for Borgerrepræsentationen.

Læs de 12 bydelsplaner i Københavns Kommune. Disse findes nederst på siden.

Du kan også finde bydelsplanerne samt evt. bilag på de enkelte lokaludvalgs hjemmesider.

Kontakt

Center for Byudvikling

Rådhuspladsen 1

1550 København V