Lokalplaner i København

Find gældende lokalplaner og giv din mening til kende om kommende lokalplaner.

Kort over lokalplaner

Du kan søge efter en adresse på kortet og se gældende og kommende lokalplaner.

Find lokalplaner via søgelisten på plandata.dk

Sådan giver du din mening til kende om kommende lokalplaner

 • Send et høringssvar

  Lokalplanforslag er i høring på den digitale høringsportal Bliv Hørt. Når høringen er slut, samler vi alle høringssvar til den videre politiske behandling.

  Se aktuelle høringer og indsend høringssvar

   
 • Deltag i et borgermøde

  I løbet af høringsperioden bliver der ofte holdt et borgermøde, hvor der orienteres om projektet, og du kan stille spørgsmål. Under den enkelte høring kan du se, om der er borgermøde.

  Se aktuelle borgermøder

   
 • Kontakt lokaludvalget

  Du kan henvende dig til dit lokaludvalg, hvis du er interesseret i kommende lokalplaner i din bydel.  Find de 12 lokaludvalg

Vil du klage over en vedtaget lokalplan?

Er du utilfreds med en lokalplan, kan du klage inden for 4 uger efter, at planen er bekendtgjort.

Se, hvordan du klager

Ansøg om ny lokalplan

Se, hvordan du ansøger om ny lokalplan

Hvad er en lokalplan?

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område.

Lokalplanen kan fx bestemme:

 • Hvad området og bygningerne skal bruges til
 • Hvor der skal bygges nyt og hvordan det kan se ud 
 • Hvilke bygninger, der skal bevares
 • Hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

Lokalplanen er juridisk bindende - det betyder, at man som grundejer skal overholde lokalplanens bestemmelser.

Kontakt

Byplanlægning

Njalsgade 13

Postboks 348

1503 København V