En havn af muligheder – Vision og udviklingsplan

Københavns Kommune har lavet en vision og en udviklingsplan, som sætter fokus på havnens udviklingspotentialer.

Med visionen 'En havn af muligheder' sætter Københavns Kommune fokus på det enorme rekreative potentiale, som havnen rummer, og på hvordan havnen skal udvikles fremover.

I visionen 'En havn af muligheder' er der sat fokus på 8 temaer:

  1. Flere aktiviteter i havnen
  2. Bedre adgang til vandet
  3. Flere opholdssteder
  4. Bedre ruter og forbindelser
  5. En ren og indbydende havn
  6. En havn med en sund natur
  7. Events og midlertidige projekter
  8. Variation og plads til alle

Hent visionen 'En havn af muligheder'

I udviklingsplanen peger kommunen på, hvor det vil være oplagt at lave forbedringer i og omkring havnen. 

Hent udviklingsplan for havnen (udpegning af potentialer)

Havneringen

Havneringen er en 13 km lang gang-, løbe- og cykelrute hele vejen rundt langs inderhavnen i Københavns Havn og løber igennem 12 forskellige byområder med hver deres unikke identitet fra Nyhavn i nord til Sluseholmen i syd.

Havneringen blev indviet maj 2016.

En havn af muligheder

Læs mere om visionerne for Københavns havn på sitet Bæredygtig Byudvikling.

Kontakt

Byplanlægning

Njalsgade 13

Postboks 348

1503 København V