Politik for udsatte byområder

København skal være en by uden udsatte byområder, og allerede i 2025 skal København være halvt så udsat.

De udsatte byområder

Se de nuværende udsatte byområder ved at tænde for laget "Udsatte byområder 2021" under overskriften på Byplanlægning KK-kortet

Med Politik for Udsatte Byområder vælger vi tre tilgange, som skal skabe varig og helhedsorienteret udvikling og sammenhængende og socialt robuste byområder:

  1. Den understøttende, hvor vores indsats understøtter områdets børn, voksne og familier og kompenserer for manglende lokale ressourcer. 
  2. Den lokalt organiserende, hvor vi øger områdets sociale bæredygtighed gennem styrkede netværk, stærke organisationer, institutioner og virksomheder og godt naboskab.
  3. Den strukturelle, hvor vi ændrer og forbedrer de strukturelle betingelser for bosætning, bl.a. gennem ændringer i infrastruktur, bygninger eller byrumsfunktioner, så man rykker ved beboernes og besøgendes adfærd og oplevelse af området.

Beslutningen er taget af Borgerrepræsentationen den 22. juni 2017 og arbejder hen imod en samlet milepæl i 2025.

 

Kontakt

Almene Boliger 1

Njalsgade 13

2300 København S