Bygningspræmiering 2024

I København har man præmieret arkitekter og bygherrer bag særligt bemærkelsesværdig arkitektur siden 1903.

Med præmieringen anerkender kommunen de kræfter, der har tilført byens fysiske rammer særlig kvalitet, og understreger samtidigt kommunens påskønnelse af god arkitektur som betydningsfuldt for det levede liv i byen. Det er nu tid til at præmiere byggerier i Bygningspræmiering 2024.

I bedømmelsen lægges der vægt på, at arkitekturen tager udgangspunkt i stedets særlige karakter, og bidrager til oplevelsen af København som en by med kvalitet i bymiljøet.

Præmiering foretages inden for kategorierne:

  • A. Nybyg
  • B. Restaurering og transformation
  • C. Bymiljø

Blandt de indmeldte mange projekter, nomineres op til 8 byggerier til præmiering.

Bedømmelsesudvalget foretager den endelige præmiering.

Bedømmelsesudvalget består af:

  • Kultur- og Fritidsudvalget 
  • Claus Bjarrum og Rosa Siri Lund, sagkyndige udpeget af Akademisk Arkitektforening 
  • Lisa Sørensen, sagkyndig udpeget af IDA/Ingeniørforeningen Danmark 
  • Lise Pedersen, Enhedschef, Teknik- og Miljøforvaltningen 
  • Asger Rønholm, arkitekt, Teknik- og Miljøforvaltningen

Hvad der kendetegner det gode byggeri idag?

Se placering af alle præmierede bygninger

Kontakt

Stine Marie Elliot

Stine Marie Elliot

Planlægning

Planlægning

Nyropsgade 1

1602 København V