Bygningspræmiering

I København har man præmieret arkitekter og bygherrer bag særligt bemærkelsesværdig arkitektur siden 1903.

Med præmieringen anerkender kommunen de kræfter, der har tilført byens fysiske rammer særlig kvalitet, og understreger samtidigt kommunens påskønnelse af god arkitektur som betydningsfuldt for det levede liv i byen. Der er præmieret fire byggerier i 2023.

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at arkitekturen tager udgangspunkt i stedets særlige karakter, og bidrager til oplevelsen af København som en by med kvalitet i bymiljøet.

Præmiering foretages inden for kategorierne:

  • A. Nybyg
  • B. Restaurering og transformation
  • C. Bymiljø

Blandt de mange projekter for hvilke der 15 måneder forud for præmieringsåret er udstedt ibrugtagningstilladelse eller midlertidig ibrugtagningstilladelse, samt byrum som er taget i brug i samme periode, nomineres op til 8 byggerier til præmiering.

Bedømmelsesudvalget har foretaget den endelige præmiering.

Bedømmelsesudvalget består af:

  • Kultur- og Fritidsudvalget
  • Claus Bjarrum og Rosa Siri Lund, sagkyndige udpeget af Akademisk Arkitektforening
  • Lisa Sørensen, sagkyndig udpeget af IDA/Ingeniørforeningen Danmark
  • Camilla van Deurs, Stadsarkitekt, Teknik- og Miljøforvaltningen
  • Asger Rønholm, arkitekt, Teknik- og Miljøforvaltningen

Processen med at nominere byggerier for 2024 starter primo oktober 2023.

Se placering af alle præmierede bygninger

Kontakt

Stine Marie Elliot

Stine Marie Elliot

Gyldenløvesgade 11

1600 København V

Planlægning

Planlægning

Nyropsgade 1

1602 København V