Vores København

’Vores København’ er Københavns Kommunes vision på teknik- og miljøområdet. Visionen skal sikre, at København også i 2035 er blandt de bedste byer at bo i.

København er en af verdens bedste byer at bo i. Det skal den også være i fremtiden. Derfor vil vi bruge tidens aktuelle udfordringer og muligheder som springbræt til at skabe en hovedstad i 2035, hvor høj livskvalitet går hånd i hånd med nytænkende byudvikling. København er kendt for cykelstier og badning i havnen, og i fremtiden vil vi også være kendt for at være en klimavenlig, grøn og inkluderende by og kommune.

Visionen fungerer som et fyrtårn og viser en retning for fremtidige planer, politikker og strategier på teknik- og miljøområdet. Disse fungerer som vores kompas, der sikrer, at hver beslutning og handling bringer os nærmere realiseringen af vores ambitiøse vision.

Vores København har fire pejlemærker, der er de vigtigste fokusområder for at nå målet med visionen:

  • Plads til byens liv
  • Klimavenlig hverdag
  • En by for alle
  • Samarbejde om byen

Vores København - Vision for teknik- og miljøområdet

Bylivsregnskab

Bylivsregnskabet beskriver tendenserne i det københavnske byliv.

Regnskabet er sammensat af tal fra en række forskellige undersøgelser - heriblandt udsagn om borgernes oplevelser og holdninger baseret på spørgeskemaundersøgelser.

Med den systematiske registrering får vi en status på bylivsmålsætningerne fra den tidligere vision Fællesskab København.

Kontakt

Klima og Byudvikling

Njalsgade 13

Postboks 348

1503 København V