Mødedato: 17.01.2023, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Referat for Kultur- og Fritidsudvalget møde d. 17.01.2023, 16:00