Mødedato: 27.05.2020, kl. 15:30
Mødested: Se mail

Referat for Københavns scenekunstudvalg møde d. 27.05.2020, 15:30