Mødedato: 28.08.2023, kl. 12:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Tillægsdagsorden for Teknik- og Miljøudvalget møde d. 28.08.2023, 12:00