Mødedato: 06.03.2019, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Referat for Københavns scenekunstudvalg møde d. 06.03.2019, 15:30