Mødedato: 24.08.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Referat for Borgerrepræsentationen møde d. 24.08.2023, 17:30