Mødedato: 24.08.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om ugentlige Farmers Markets i København

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen, med inddragelse af andre relevante forvaltninger, at forberede en sag til politisk behandling inden udgangen af 2023, om hvordan kommunen kan bidrage til at understøtte ugentlige Farmers Markets i København, evt. med et eller flere pilotprojekter som opstart. Beslutningssagen skal laves i samarbejde med aktører såsom Grønt Marked og initiativet skal integreres i kommunens Mad- og Måltidsstrategi,
  2. at der som led i dette arbejde skal udarbejdes en oversigt over egnede kommunale pladser til grønt markeder og i hvilket omfang, der kan gives længerevarende tilladelser til jævnlige Farmers Markets,
  3. at der som led i dette arbejde screenes for mulige indendørs mere permanente placeringer til et grønt marked,
  4. at der som led i dette arbejde udarbejdes en oversigt over, hvilke af de eksisterende puljer i kommunen, der kan støtte en eller flere indsatser i dette arbejder,
  5. at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen med inddragelse af andre relevante forvaltninger, i forbindelse med ovenstående beslutningssag at tage initiativ til en dialog med C40-byer som f.eks. Oslo, Rom, Rotterdam, Toronto og New York samt Farmers Market-organisationer i disse byer om potentielle partnerskaber,
  6. at eventuel finansiering af indsatser, der ikke kan afholdes indenfor forvaltningernes eksisterende rammer henvises til kommende budgetforhandlinger.

(Stillet af Enhedslisten, Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre)

 

Motivering

I København vil vi gerne være en grøn foregangsby. Både på de store linjer som reduktion af CO2-udledning og styrkelse af biodiversiteten, men også på de mindre linjer som blandt andet går ud på hvad vi spiser, hvor maden kommer fra, og hvem vi spiser den med. Vi mener nemlig, at København også skal gå forrest når det handler om bæredygtigt fødevareforbrug.

I 2022 fik organisationen Grønt Marked tilskud fra kommunen til at afholde markeder og andre grønne aktiviteter i byen. På et halvt år opnåede Grønt Marked at nå flere end 30.000 besøgende på markeder, workshops og høstfestival og fik mobiliseret mere end 70 frivillige i den grønne sags tjeneste.

Organisationen selv beskriver aktiviteterne som en inspiration, der gav borgerne unikke oplevelser og indsigt i fødevaresystemet og bæredygtigt landbrug og madproduktion. Unge og gamle blev engageret i workshops og praktiske aktiviteter, der lærte dem at bruge sæsonens råvarer og at konservere til vinterens måneder.

Projekter som Grønt Marked og andre Farmers Market-organisationer, bør indtænkes i kommunens pulje af støttekroner og i Mad- og Måltidsstrategien. Således at københavnerne kan få adgang til at købe økologiske lokale fødevarer direkte fra landbrug og fødevareproducenter i og omkring København og gennem markeder skabe aktive fællesskabsorienterede midlertidige byrum på egnede pladser i kommunen, som bidrager til læring om mere bæredygtigt fødevareforbrug.

Derudover bør der tænkes udover landegrænsen for inspiration til og fra andre kommuner med Farmers Markets i C40-byer, ved at etablere partnerskaber mellem Københavns Kommune og eksisterende aktører som f.eks. Grønt Marked, der arbejder for at etablere permanente markeder i København. 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 24. august 2023

Medlemsforslagets 2. og 3. at-punkt blev vedtaget med 54 stemmer imod 0. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, A, C, B, F, V, Å, I og O.

Imod stemte: -

 

Medlemsforslagets 1. og 4.-6. at-punkt blev vedtaget med 39 stemmer imod 16. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, A, B, F og Å.

Imod stemte: C, V, I og O.

 

Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Venstre mener ikke, det er en kommunal kerneopgave at planlægge et høstmarked hverken i København eller i andre større byer i verden. Indsatserne kræver adskillige dyre medarbejdertimer, og det er frås med skatteborgernes penge.”

Til top