Mødedato: 21.06.2022, kl. 17:30
Mødested: ---

Referat for Nørrebro Lokaludvalg møde d. 21.06.2022, 17:30