Mødedato: 21.06.2022, kl. 17:30
Mødested: ---

Oplæg: Park og legeplads på Bispeengen ved Lundtoftegade

Se alle bilag

Indstilling

Forpersonen indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 

  1. at Lokaludvalget tager oplæg om Park og legeplads på Bispeengen ved Lundtoftegade til efterretning. 

Problemstilling

Københavns Kommune er i tæt samarbejde med KAB og AKB Lundtoftegade i gang med en forandringsplan for området omkring Lundtoftegade. En forandringsplan er en strategisk handleplan, som peger på nogle fysiske forandringer i lokalområdet, der kan være med til at sikre, at Lundtoftegadebebyggelsen nu og fremover er et attraktivt by- og boligområde.

I den nordlige del af forandringsplansområdet ligger en grøn park med en bemandet legeplads. Området er markeret med stiplet afgræsning på det vedhæftede kort (se bilag). Der er ønske om at udvikle og opgradere det grønne område og legepladsen, så det bedst muligt opfylder de behov, som beboere og besøgende, der har deres daglige gang i området, måtte have.

Der har været afholdt en workshop, hvor borgerene har kunnet give inputs til det grønne område og legepladsen.

En projektleder kommer og orienterer Lokaludvalget om processen og status på projektet.

Løsning

  1. Lokaludvalget tager oplæg om Park og legeplads på Bispeengen ved Lundtoftegade til efterretning. 

Beslutning

Lokaludvalget tog oplæg om Park og legeplads på Bispeengen ved Lundtoftegade til efterretning.
Til top