Mødedato: 21.06.2022, kl. 17:30
Mødested: ---

Tovholder og navne på arbejdsgruppe

Indstilling

Forpersonen indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender navne på arbejdsgrupperne.
  2. at Lokaludvalget godkender tovholdere til arbejdsgrupperne.

Problemstilling

På lokaludvalgets fremtidsseminar blev det besluttet at nedsætte  arbejdsgrupper. Alle grupper har nu haft første møde og talt om, hvem der skal være tovholder for gruppen og hvad gruppen skal hedde. Da der desværre var flere, der var forhindrede til mødet i arbejdsgruppe 2, så bliver navn og tovholder for den gruppe først besluttet på udvalgsmødet

Arbejdsgruppe 1
Navn: Børn, unge og kultur
Tovholder: Christina Bramsen

Arbejdsgruppe 3
Navn: Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen
Tovholder: Erik Brandt 

Arbejdsgrupperne er åbne og bliver meldt ud til suppleanter og borgere i den kommende tid.

Løsning

  1. Lokaludvalget godkender navne på arbejdsgrupperne.
  2. Lokaludvalget godkender tovholdere til arbejdsgrupperne.

Beslutning

1. Lokaludvalget godkendte navne på arbejdsgrupperne.

2. Lokaludvalget godkendte tovholdere til arbejdsgrupperne.

Til top