Mødedato: 21.06.2022, kl. 17:30
Mødested: ---

Henvendelse fra borger: Cykling på Lundtoftegade

Se alle bilag

Indstilling

Forpersonen indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til henvendelse Teknik- og Miljøborgmesteren om trafik i krydset Hillerødgade/Lundtoftegade. 

Problemstilling

Nørrebro Lokaludvalg har modtaget en henvendelse fra en borger om trafikken i krydset Hillerødgade/Lundtoftegade. Borgeren oplever det som utrygt at være cykelist i krydset. Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen har vendt henvendelse på deres møde d. 2. juni. Arbejdsgruppen vil gerne lave en henvendelse til Teknik- og Miljøborgmesteren om krydset. 

Udkast til henvendelse:

Nørrebro Lokaludvalg har fået en henvendelse fra en borger om krydset Hillerødgade/Lundtoftegade. Borgeren oplever det som utrygt at være cykelist i krydset. Lokaludvalget deler borgerens opfattelse og vil gerne forslå en løsning for krydset, som den der er på Falkoner Alle, med tilbagetrukket holdelinje for biler. Det kan muligvis også være en løsning, der kan bruges andre steder i byen, hvor cyklister oplever utryghed.

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til henvendelse Teknik- og Miljøborgmesteren om trafik i krydset Hillerødgade/Lundtoftegade. 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte udkast til henvendelse Teknik- og Miljøborgmesteren om trafik i krydset Hillerødgade/Lundtoftegade.
Til top