Mødedato: 21.06.2022, kl. 17:30
Mødested: ---

Nørrebro Puljen

Indstilling

Forpersonen indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

 1. at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: SS NYSTART.
 2. at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Alle Kender Blågårdsgade – fællesspisning og markedsdag.
 3.  at Lokaludvalget bevilger op til 20.000 kr. til projekt: Projekt Wildlife.
 4. at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Madkursus & kulturforståelse.
 5. at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Hjælpe de unge.
 6. at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Erindringskor. Fællessang for demente og deres pårørende.
 7. at Lokaludvalget bevilger op til 20.000 kr. til projekt: Juletræ på Den Røde Plads 2022.
 8. at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: BAKING RACE.
 9. at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Æstetiske oplevelser af vægudsmykning i det pædagogiske fællesrum.
 10. at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: HOLBERG GOES BLACK.
 11. at Lokaludvalget bevilger op til 30.000 kr. til projekt: Crossover sommerferie camp.
 12. at Lokaludvalget bevilger op til 40.000 kr. til projekt: Linie 14´s idrætsfællesskab.
 13. at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Festival & Friends.
 14. at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: EQUINOX KAMMERMUSIKFESTIVAL.
 15. at Lokaludvalget bevilger op til 15.000 kr. til projekt: Lyse Nætter 2022.
 16. at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: New Orleans Street Parade på Nørrebro.
 17. at Lokaludvalget bevilger op til 18.000 kr. til projekt: Biografoplevelse for hjemløse og socialt sårbare.
 18. at Lokaludvalget bevilger op til 20.000 kr. til projekt: Sang til gavn: Sang og musikterapi for plejehjemsbeboere med demens og sengeliggende beboere.
 19. at Lokaludvalget bevilger op til 12.000 kr. til projekt: Arabisk/dansk poesiaften.
 20. at Lokaludvalget bevilger op til 18.500 kr. til projekt: Sommer Fortællinger, Dans og Rytmik.
 21. at Lokaludvalget bevilger op til 20.000 kr. til projekt: Dry bar.
 22. at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Langbordsmiddag på Ægirsgade.
 23. at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Social og Lokal – Netværksevent for besøgsvenner på Nørrebro.
 24. at Lokaludvalget bevilger op til 30.000 kr. til projekt: Danmarks største Julecup 2022.
 25. at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: 35-års jubilæum for Seniorbofællesskabet Midgården.
 26. at Lokaludvalget bevilger op til 25.000 kr. til projekt: Altid hvid jul i Jægersborggade.
 27. at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Eid Aladha aften.
 28. at Lokaludvalget bevilger op til 20.000 kr. til projekt: Nørrebro læser.
 29. at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Vidensdel i din bydel - Om børn og unges trivsel på Nørrebro.
 30. at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Housewarming – Åbent hus – seniorbofællesskabet Den 3. Revle.
 31. at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: KUNSTEN AT FORANDER VERDEN - KUNSTFESTIVAL NØRREBRO.
 32. at Lokaludvalget bevilger op til 30.000 kr. til projekt: Sociale fællesskabsarrangementer i Muhabets Fællesskabshus.
 33. at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: CPH JAZZ FESTIVAL @ KONCERTKIRKEN 2022.
 34. at Lokaludvalget bevilger op til 25.000 kr. til projekt: Mor & barn i bevægelse.
 35. at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Harbo Hootenanny dage 2022.
 36. at Lokaludvalget bevilger op til 20.000 kr. til projekt: Afrikansk dans sang og rytmer på Nørrebro ved gruppen Sawa.
 37. at Lokaludvalget bevilger op til 20.000 kr. til projekt: inter.pblc - aktivering og etablering af udstillingsrum på ydre Nørrebro.
 38. at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Another Life Festival 2022-2023.
 39. at Lokaludvalget bevilger op til 30.000 kr. til projekt: Balstrøm vægmaleri.
 40. at Lokaludvalget bevilger op til 30.000 kr. til projekt: Culture Clash Dance Festival 2022.
 41. at Lokaludvalget bevilger op til 20.000 kr. til projekt: Juletræ Mimers Plads.
 42. at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Poesiens Opgange.
 43. at Lokaludvalget bevilger op til 15.000 kr. til projekt: DIGTFIX-LIVE+ DEN LILLA SCENE COPENHAGEN.
 44. at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: En række konferencer i Det Almene Beboernetværk på Nørrebro.

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget 44 ansøgninger til Nørrebro Puljen. Arbejdsgruppen har indstillet for 498.500 kr.

1. SS NYSTART: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Street Society på 49.000 kr. Projektet foregår fra marts - december.

Ansøger søger om støtte til genopstart af deres forening efter corona. Ansøger ønsker at afholde tre ugentlige træningspas under Bispeengbuen.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg på grund af begrænsede midler er nødt til at vælge, hvilke aktiviteter man vil støtte, og der er andre projekter, man hellere vil støtte.

2. Alle Kender Blågårdsgade – fællesspisning og markedsdag: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Blågårdsgade Handelsforening på 29.000 kr. Projektet foregår d. 20. og d. 21. august.

Ansøger søger om støtte til at afholde markedsdage og fællesspisning i Blågårdsgade.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg på grund af begrænsede midler er nødt til at vælge, hvilke aktiviteter man vil støtte, og der er andre projekter, man hellere vil støtte.

3. Projekt Wildlife: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Danish Muslim Aid på 50.000 kr. Projektet foregår fra august - oktober.

Ansøger søger om støtte til at afholde en række aktiviteter for børn og fædre, for at styrke relationen mellem børn og deres fædre.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til 20.000 kr. til projektet. Støtten øremærkes udgifter til entrebilletter.

4. Madkursus & kulturforståelse: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Ohoi Street Food på 19.000 kr. Projektet foregår i august.

Ansøger søger om støtte til at afholde et madlavningskursus, hvor de deltagende kan lære at lave mad fra Isan regionen i Thailand.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg på grund af begrænsede midler er nødt til at vælge, hvilke aktiviteter man vil støtte, og der er andre projekter, man hellere vil støtte.

5. Hjælpe de unge: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra XTeam Copenhagen City på 50.000 kr. Projektet foregår fra januar - december.

Ansøger søger om støtte til indkøb af materialer og udstyr til fodbold, badminton og svømning, og til at afholde aktiviteter for unge fra Nørrebro.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg på grund af begrænsede midler er nødt til at vælge, hvilke aktiviteter man vil støtte, og der er andre projekter, man hellere vil støtte.

6. Erindringskor. Fællessang for demente og deres pårørende: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra en privat borger på 40.000 kr. Projektet foregår fra juni - september.

Ansøger søger om støtte til at afholde en række fællessangsarrangementer for personer med demens og deres pårørende.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg på grund af begrænsede midler er nødt til at vælge, hvilke aktiviteter man vil støtte, og der er andre projekter, man hellere vil støtte.

7. Juletræ på Den Røde Plads 2022: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Kultur N på 20.000 kr. Projektet foregår i december.

Ansøger søger om støtte til at opstille en juletræ på Den Røde Plads.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til 20.000 kr. til projektet.

8. BAKING RACE: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra MØR collective på 50.000 kr. Projektet foregår fra d. 9. - d. 25. september.

Ansøger søger om støtte til at afholde en teaterforestilling på Støberiet.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg på grund af begrænsede midler er nødt til at vælge, hvilke aktiviteter man vil støtte, og der er andre projekter, man hellere vil støtte.

9. Æstetiske oplevelser af vægudsmykning i det pædagogiske fællesrum: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra en borger på 20.000 kr. Projektet foregår i juli.

Ansøger søger om støtte til at udsmykke en væg i to børnehavers fællesrum. Børnene og det pædagogiske personale vil blive inddraget i projektet.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg på grund af begrænsede midler er nødt til at vælge, hvilke aktiviteter man vil støtte, og der er andre projekter, man hellere vil støtte. Ansøger henvises til at søge støtte hos Statens Kunstfond.

10. HOLBERG GOES BLACK: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra BLACK TO NORMAL på 50.000 kr. Projektet foregår fra juni - november.

Ansøger søger om støtte til at afholde en oplæsning på Teater Grob. Oplæsningen sker i samspil med en performancekunstner.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg på grund af begrænsede midler er nødt til at vælge, hvilke aktiviteter man vil støtte, og der er andre projekter, man hellere vil støtte.

11. Crossover sommerferie camp: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Crossover på 45.800 kr. Projektet foregår fra juni - august.

Ansøger søger om støtte til at afholde weekend camps for børn og unge på Nørrebro i skolernes sommerferie.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til 30.000 kr. til projektet.

12. Linie 14´s idrætsfællesskab: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Foreningen Linie 14 på 50.000 kr. Projektet foregår fra juli - december.

Ansøger søger om støtte til opstart af idrætsaktiviteter for brugere af Linie 14.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til 40.000 kr. til projektet.

13. Festival & Friends: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Festival & Friends på 75.000 kr. Projektet foregår fra d. 21. - d. 24. juli.

Ansøger søger om støtte til at afholde en musikfestival med jazz og kammermusik.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg på grund af begrænsede midler er nødt til at vælge, hvilke aktiviteter man vil støtte, og der er andre projekter, man hellere vil støtte.

14. EQUINOX KAMMERMUSIKFESTIVAL: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Equinox Arts Festivals på 20.000 kr. Projektet foregår fra d. 9. og d. 14. august.

Ansøger søger om støtte til at afholde to koncerter i Koncertkirken.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg på grund af begrænsede midler er nødt til at vælge, hvilke aktiviteter man vil støtte, og der er andre projekter, man hellere vil støtte.

15. Lyse Nætter 2022: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra ark books på 60.000 kr. Projektet foregår fra d. 27. august og d. 3. september

Ansøger søger om støtte til at afholde to endags litteraturfestivaler i Møllegade.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til 15.000 kr. til projektet.

16. New Orleans Street Parade på Nørrebro: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra JBL Music og Roots & Jazz på Balders Plads på 44.000 kr. Projektet foregår fra d. 3. juli.

Ansøger søger om støtte til at afholde en ”New Orleans street parade”.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg på grund af begrænsede midler er nødt til at vælge, hvilke aktiviteter man vil støtte, og der er andre projekter, man hellere vil støtte.

17. Biografoplevelse for hjemløse og socialt sårbare: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra YouPeople - morgencafé for hjemløse på 36.000 kr. Projektet foregår fra juni – december.

Ansøger søger om støtte til biografoplevelse for hjemløse, socialt sårbare og frivillige på Nørrebro.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til 18.000 kr. til projektet. Støtten øremærkes til udgifter i 2022.

18. Sang til gavn: Sang og musikterapi for plejehjemsbeboere med demens og sengeliggende beboere: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra en borger på 28.800 kr. Projektet foregår fra august – november.

Ansøger søger om støtte til at afholde en række arrangementer med levende sang og musik for personer med demens og beboere, der af helbredsmæssige årsager er sengeliggende, i Kastanjehusene.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til 20.000 kr. til projektet.

19. Arabisk/dansk poesiaften: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Sammenslutningen Assununu på 12.000 kr. Projektet foregår d. 1. september.

Ansøger søger om støtte til at afholde en arabisk/dansk poesiaften med digtoplæsning og diskussion af digte.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til 12.000 kr. til projektet.

20. Sommer Fortællinger, Dans og Rytmik: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra en privat borger på 18.500 kr. Projektet foregår fra juni - august.

Ansøger søger om støtte til at afholde en række arrangementer med fortælling, musik og leg for børn på Nørrebroparken legeplads og Hans Tavsens park Legeplads.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til 18.500 kr. til projektet.

21. Dry bar: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra en privat borger på 32.742 kr. Projektet foregår fra juli - december.

Ansøger søger om støtte til at afholde alkohol og stoffri kulturelle arrangementer på Nørrebro.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til 20.000 kr. til projektet.

22. Langbordsmiddag på Ægirsgade: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Basal – byens landhandel på 20.000 kr. Projektet foregår d. 21. august.

Ansøger søger om støtte til at afholde en langbordsmiddag i Ægirsgade.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg på grund af begrænsede midler er nødt til at vælge, hvilke aktiviteter man vil støtte, og der er andre projekter, man hellere vil støtte.

23. Social og Lokal – Netværksevent for besøgsvenner på Nørrebro: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Verdens kvinder i Danmark på 36.750 kr. Projektet foregår d. 27. august.

Ansøger søger om støtte til gennemførelse af et netværksevent med konference, byvandring og underholdning for foreningens frivillige besøgsvenner.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg på grund af begrænsede midler er nødt til at vælge, hvilke aktiviteter man vil støtte, og der er andre projekter, man hellere vil støtte.

24. Danmarks største Julecup 2022: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Street Society på 49.500 kr. Projektet foregår fra d. 25. og d. 26. december.

Ansøger søger om støtte til at fodboldturnering i Nørrebrohallen i juledagene.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til 30.000 kr. til projektet.

25. 35-års jubilæum for Seniorbofællesskabet Midgården: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Seniorbofællesskabet Midgården på 37.000 kr. Projektet foregår på d. 15. juni.

Ansøger søger om støtte til underholdning, kunstneriske indslag, udgivelse af jubilæumsskrift samt velkomst drik og snacks, i forbindelse med seniorbofælleskabet Midgårdens 35-års jubilæum.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til 10.000 kr. til projektet. Støtten øremærkes til udgifter til underholdning.

26. Altid hvid jul i Jægersborggade: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra 50.000 på Jægersborggade Handelsforening kr. Projektet foregår d. 19. november.

Ansøger søger om støtte til et julebelysningsprojekt og et arrangement i forbindelse med tændingen af lysene.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til 25.000 kr. til projektet.

27. Eid Aladha aften: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Babylon kor og bydelsmødre på 10.000 kr. Projektet foregår d. 9. juli

Ansøger søger om støtte til at afholde en fest i forbindelse med Eid aladha.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

28. Nørrebro læser: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Børns Bogvenner på 27.000 kr. Projektet foregår fra juni - december.

Ansøger søger om støtte til at indsamle, fragte og pakke bogposer til forskellige aktører, som skal hjælpe med at uddele bøger til børn, som ellers ikke har bøger i hjemmet.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til 20.000 kr. til projektet.

29. Vidensdel i din bydel - Om børn og unges trivsel på Nørrebro: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Fritidscenter Ydre Nørrebro på 73.000 kr. Projektet foregår d. 10. november

Ansøger søger om støtte til at facilitere et event med oplæg, debat og vidensdeling fagpersoner, borgere og forældre til børn og unge.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg på grund af begrænsede midler er nødt til at vælge, hvilke aktiviteter man vil støtte, og der er andre projekter, man hellere vil støtte.

30. Housewarming – Åbent hus – seniorbofællesskabet Den 3. Revle: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Den 3. Revle på 14.100 kr. Projektet foregår d. 4. september.

Ansøger søger om støtte til at afholde en housewarming/åbent hus arrangement for venner, naboer og andre interesserede.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg på grund af begrænsede midler er nødt til at vælge, hvilke aktiviteter man vil støtte, og der er andre projekter, man hellere vil støtte.

31. KUNSTEN AT FORANDER VERDEN - KUNSTFESTIVAL NØRREBRO: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Kunstskolen, Rum For Opfindsomhed på 50.000 kr. Projektet foregår i august.

Ansøger søger om støtte til at afholde en kunstfestival i Osramhuset.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg på grund af begrænsede midler er nødt til at vælge, hvilke aktiviteter man vil støtte, og der er andre projekter, man hellere vil støtte.

32. Sociale fællesskabsarrangementer i Muhabets Fællesskabshus: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Muhabet på 43.700 kr. Projektet foregår fra juli - december.

Ansøger søger om støtte til at afholde en række arrangement i Muhabets lokaler. Blandt andet kulturaftner og en julemiddag.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til 30.000 kr. til projektet.

33. CPH JAZZ FESTIVAL @ KONCERTKIRKEN 2022: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra KoncertKirken på 20.000 kr. Projektet foregår fra d. 24. juni - d. 10. juli

Ansøger søger om støtte til at afholde jazzfestival i Koncertkirken.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg på grund af begrænsede midler er nødt til at vælge, hvilke aktiviteter man vil støtte, og der er andre projekter, man hellere vil støtte.

34. Mor & barn i bevægelse: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Alenemorskab på 40.000 kr. Projektet foregår fra august – oktober

Ansøger søger om støtte til etablering af to gratis bevægelsesforløb for udsatte enlige mødre og deres børn.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til 25.000 kr. til projektet.

35. Harbo Hootenanny dage 2022: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Kunstforeningen Harbo på 36.560 kr. Projektet foregår fra d. 26 og d. 27. august.

Ansøger søger om støtte til indkøb af et scenetæppe, scenelys og afholdelse af en minifestival på Harbo Bar.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg på grund af begrænsede midler er nødt til at vælge, hvilke aktiviteter man vil støtte, og der er andre projekter, man hellere vil støtte.

36. Afrikansk dans sang og rytmer på Nørrebro ved gruppen Sawa: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Foreningen Kulturbroen Folkloric på 20.000 kr. Projektet foregår fra august - september.

Ansøger søger om støtte til optræden og undervisning ved gruppen Sawa på Hans Tavsenspark Legeplads, på Nørrebroparkens Legeplads og på Union under Copenhagen World Music Festival.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til 20.000 kr. til projektet.

37. inter.pblc - aktivering og etablering af udstillingsrum på ydre Nørrebro: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra inter.pblc på 30.000 kr. Projektet foregår fra marts – december.

Ansøger søger om støtte til at etablere et udstillingsrum på Hamletsgade.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til 20.000 kr. til projektet.

38. Another Life Festival 2022-2023: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Another Life på 50.000 kr. Projektet foregår d. 20. august.

Ansøger søger om støtte til at afholde en festival med musik og kunst af minoriserede og kvinder.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg tidligere har støtte projektet med 10.000 kr. fra Byens Puls puljen.

39. Balstrøm vægmaleri: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra en privat borger på 64.702,27 kr. Projektet foregår fra juni-juli.

Ansøger søger om støtte til at udføre et gavlmaleri på gavlen, der vender ud mod krydset mellem Nørrebrogade og Hillerødgade.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til 30.000 kr. til projektet.

40. Culture Clash Dance Festival 2022: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Global Kidz på 40.000 kr. Projektet foregår d. 21. d. 26 og d. 27. august.

Ansøger søger om støtte til en gadeevent på den Røde Plads med dans, musik, shows og dansebattles.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til 30.000 kr. til projektet.

41. Juletræ Mimers Plads: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Mimers Pladslaug på 35.000 kr. Projektet foregår fra november – december.

Ansøger søger om støtte til at opsætte et juletræ på Mimers Plads.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til 20.000 kr. til projektet.

42. Poesiens Opgange: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Poesiens Hus på 47.125 kr. Projektet foregår fra august – september.

Ansøger søger om støtte til en udstilling og arrangementsrække i Poesiens Hus.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg på grund af begrænsede midler er nødt til at vælge, hvilke aktiviteter man vil støtte, og der er andre projekter, man hellere vil støtte.

43. X DIGTFIX-LIVE+ DEN LILLA SCENE COPENHAGEN XXX: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Det Lilla Rum på 35.000 kr. Projektet foregår fra d. 29.maj - d. 16. september.

Ansøger søger om støtte til at afholde en række forskellige oplæsningsarrangementer.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til 15.000 kr. til projektet.

44. En række konferencer i Det Almene Beboernetværk på Nørrebro: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Det Almene Beboernetværk på 40.000 kr. Projektet foregår fra juni – december.

Ansøger søger om støtte til at afholde en række forskellige konferencer for beboerne på Nørrebro om blandt andet: regnskab og rettigheder for Nørrebros lejere og bredbånd, prisudvikling, og muligheden for at nedbringe udgifterne til bredbånd.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg på grund af begrænsede midler er nødt til at vælge, hvilke aktiviteter man vil støtte, og der er andre projekter, man hellere vil støtte.

Løsning

 1. Lokaludvalget afviser at støtte projekt: SS NYSTART.
 2. Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Alle Kender Blågårdsgade – fællesspisning og markedsdag.
 3. Lokaludvalget bevilger op til 20.000 kr. til projekt: Projekt Wildlife.
 4. Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Madkursus & kulturforståelse.
 5. Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Hjælpe de unge.
 6. Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Erindringskor. Fællessang for demente og deres pårørende.
 7. Lokaludvalget bevilger op til 20.000 kr. til projekt: Juletræ på Den Røde Plads 2022.
 8. Lokaludvalget afviser at støtte projekt: BAKING RACE.
 9. Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Æstetiske oplevelser af vægudsmykning i det pædagogiske fællesrum.
 10. Lokaludvalget afviser at støtte projekt: HOLBERG GOES BLACK.
 11. Lokaludvalget bevilger op til 30.000 kr. til projekt: Crossover sommerferie camp.
 12. Lokaludvalget bevilger op til 40.000 kr. til projekt: Linie 14´s idrætsfællesskab.
 13. Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Festival & Friends.
 14. Lokaludvalget afviser at støtte projekt: EQUINOX KAMMERMUSIKFESTIVAL.
 15. Lokaludvalget bevilger op til 15.000 kr. til projekt: Lyse Nætter 2022.
 16. Lokaludvalget afviser at støtte projekt: New Orleans Street Parade på Nørrebro.
 17. Lokaludvalget bevilger op til 18.000 kr. til projekt: Biografoplevelse for hjemløse og socialt sårbare.
 18. Lokaludvalget bevilger op til 20.000 kr. til projekt: Sang til gavn: Sang og musikterapi for plejehjemsbeboere med demens og sengeliggende beboere.
 19. Lokaludvalget bevilger op til 12.000 kr. til projekt: Arabisk/dansk poesiaften.
 20. Lokaludvalget bevilger op til 18.500 kr. til projekt: Sommer Fortællinger, Dans og Rytmik.
 21. Lokaludvalget bevilger op til 20.000 kr. til projekt: Dry bar.
 22. Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Langbordsmiddag på Ægirsgade.
 23. Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Social og Lokal – Netværksevent for besøgsvenner på Nørrebro.
 24. Lokaludvalget bevilger op til 30.000 kr. til projekt: Danmarks største Julecup 2022.
 25. Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: 35-års jubilæum for Seniorbofællesskabet Midgården.
 26. Lokaludvalget bevilger op til 25.000 kr. til projekt: Altid hvid jul i Jægersborggade.
 27. Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Eid Aladha aften.
 28. Lokaludvalget bevilger op til 20.000 kr. til projekt: Nørrebro læser.
 29. Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Vidensdel i din bydel - Om børn og unges trivsel på Nørrebro.
 30. Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Housewarming – Åbent hus – seniorbofællesskabet Den 3. Revle.
 31. Lokaludvalget afviser at støtte projekt: KUNSTEN AT FORANDER VERDEN - KUNSTFESTIVAL NØRREBRO.
 32. Lokaludvalget bevilger op til 30.000 kr. til projekt: Sociale fællesskabsarrangementer i Muhabets Fællesskabshus.
 33. Lokaludvalget afviser at støtte projekt: CPH JAZZ FESTIVAL @ KONCERTKIRKEN 2022.
 34. Lokaludvalget bevilger op til 25.000 kr. til projekt: Mor & barn i bevægelse.
 35. Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Harbo Hootenanny dage 2022.
 36. Lokaludvalget bevilger op til 20.000 kr. til projekt: Afrikansk dans sang og rytmer på Nørrebro ved gruppen Sawa.
 37. Lokaludvalget bevilger op til 20.000 kr. til projekt: inter.pblc - aktivering og etablering af udstillingsrum på ydre Nørrebro.
 38. Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Another Life Festival 2022-2023.
 39. Lokaludvalget bevilger op til 30.000 kr. til projekt: Balstrøm vægmaleri.
 40. Lokaludvalget bevilger op til 30.000 kr. til projekt: Culture Clash Dance Festival 2022.
 41. Lokaludvalget bevilger op til 20.000 kr. til projekt: Juletræ Mimers Plads.
 42. Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Poesiens Opgange.
 43. Lokaludvalget bevilger op til 15.000 kr. til projekt: DIGTFIX-LIVE+ DEN LILLA SCENE COPENHAGEN.
 44. Lokaludvalget afviser at støtte projekt: En række konferencer i Det Almene Beboernetværk på Nørrebro.

Beslutning

 1. Indstillingen blev godkendt og ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg på grund af begrænsede midler er nødt til at vælge, hvilke aktiviteter man vil støtte.
 2. Indstillingen blev godkendt og ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg på grund af begrænsede midler er nødt til at vælge, hvilke aktiviteter man vil støtte.
 3. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 20.000 kr. støtten øremærkes udgifter til entrebilletter.
 4. Indstillingen blev godkendt og ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg på grund af begrænsede midler er nødt til at vælge, hvilke aktiviteter man vil støtte.
 5. Indstillingen blev godkendt og ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg på grund af begrænsede midler er nødt til at vælge, hvilke aktiviteter man vil støtte.
 6. Indstillingen blev godkendt og ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg på grund af begrænsede midler er nødt til at vælge, hvilke aktiviteter man vil støtte.
 7. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 20.000 kr. til projektet.
 8. Indstillingen blev godkendt og ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg på grund af begrænsede midler er nødt til at vælge, hvilke aktiviteter man vil støtte.
 9. Indstillingen blev godkendt og ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg på grund af begrænsede midler er nødt til at vælge, hvilke aktiviteter man vil støtte. Ansøger henvisese til Statens Kunstfond.
 10. Indstillingen blev godkendt og ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg på grund af begrænsede midler er nødt til at vælge, hvilke aktiviteter man vil støtte.
 11. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 30.000 kr. til projektet.
 12. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 40.000 kr. til projektet.
 13. Indstillingen blev godkendt og ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg på grund af begrænsede midler er nødt til at vælge, hvilke aktiviteter man vil støtte.
 14. Indstillingen blev godkendt og ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg på grund af begrænsede midler er nødt til at vælge, hvilke aktiviteter man vil støtte.
 15. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 15.000 kr. til projektet.
 16. Indstillingen blev godkendt og ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg på grund af begrænsede midler er nødt til at vælge, hvilke aktiviteter man vil støtte.
 17. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 18.000 kr. Støtten øremærkes udgifter i 2022.
 18. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 20.000 kr. til projektet.
 19. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 12.000 kr. til projektet.
 20. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 18.500 kr. til projektet.
 21. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 20.000 kr. til projektet.
 22. Indstillingen blev godkendt og ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg på grund af begrænsede midler er nødt til at vælge, hvilke aktiviteter man vil støtte.
 23. Indstillingen blev godkendt og ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg på grund af begrænsede midler er nødt til at vælge, hvilke aktiviteter man vil støtte.
 24. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 30.000 kr. til projektet.
 25. Indstillingen blev ikke godkendt og ansøgningen blev afvist, da projektet er afholdt.
 26. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 25.000 kr. til projektet.
 27. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.
 28. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 20.000 kr. til projektet.
 29. Indstillingen blev godkendt og ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg på grund af begrænsede midler er nødt til at vælge, hvilke aktiviteter man vil støtte.
 30. Indstillingen blev godkendt og ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg på grund af begrænsede midler er nødt til at vælge, hvilke aktiviteter man vil støtte.
 31. Indstillingen blev godkendt og ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg på grund af begrænsede midler er nødt til at vælge, hvilke aktiviteter man vil støtte.
 32. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 30.000 kr. til projektet.
 33. Indstillingen blev godkendt og ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg på grund af begrænsede midler er nødt til at vælge, hvilke aktiviteter man vil støtte.
 34. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 25.000 kr. til projektet.
 35. Indstillingen blev godkendt og ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg på grund af begrænsede midler er nødt til at vælge, hvilke aktiviteter man vil støtte.
 36. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 20.000 kr. til projektet.
 37. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 20.000 kr. til projektet.
 38. Indstillingen blev godkendt og ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg tidligere har støttet projektet med 10.000 kr. fra Byens Puls puljen.
 39. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 30.000 kr. til projektet.
 40. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 30.000 kr. til projektet.
 41. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 20.000 kr. til projektet.
 42. Indstillingen blev godkendt og ansøgningen afvises, da Nørrebro Lokaludvalg på grund af begrænsede midler er nødt til at vælge, hvilke aktiviteter man vil støtte.
 43. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 15.000 kr. til projektet.
 44.  Der blev stillet forslag om at bevilge op til 10.000 kr. til projektet. Forslaget blev godkendt og der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.
  Line Holm, Muhammad Aslam og Tobias Gregory var ikke tilstede under behandlingen af ansøgningen, da de er inhabile.
Til top