Mødedato: 21.06.2022, kl. 17:30
Mødested: ---

Godkendelse af dagsordenen

Indstilling

Forpersonen indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1.  at Lokaludvalget godkender dagsordenen.

Løsning

Lokaludvalget godkender dagsordenen.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte dagsorden med tilføjelse af et ekstra punkt: Medlemsforslag - Nedrivning af beboerhuset.

Mødet sluttede kl. 20.30

Afbud
Erik Brandt
Agnes Hauberg, første suppleant Kasper Bech deltager.
Ibrahim Ziyani
Rasmus Grønborg

Fravær uden afbud
Joanne Bywater

Til top