Mødedato: 21.06.2022, kl. 17:30
Mødested: ---

Oplæg: Miljøpunkt Nørrebro

Indstilling

Forpersonen indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget tager oplæg om Miljøpunkt Nørrebros arbejde til efterretning.

Problemstilling

Anders Jensen fra Miljøpunkt Nørrebro kommer og orienterer om Miljøpunkts arbejde. 

Miljøpunkt Nørrebro arbejder i 2022 blandt andet med følgende fire temaer:

  • Ladegårdsåen
  • Affald & Miljøkajak
  • Sunde grønne byrum & renere luft
  • Klimatilpasning: Skybrud, stigende grundvand & hedebølger

Løsning

Lokaludvalget tager oplæg om Miljøpunkt Nørrebros arbejde til efterretning.

Beslutning

Lokaludvalget tog oplæg om Miljøpunkt Nørrebros arbejde til efterretning.
Til top