Mødedato: 21.06.2022, kl. 17:30
Mødested: ---

Høring vedr. kvalitetsstandard for Københavns Kommunes krisecentre 2023-24

Se alle bilag

Indstilling

Forpersonen indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til Høringssvar vedr. Høring vedr. kvalitetsstandard for Københavns Kommunes krisecentre 2023-24 udarbejdet af Beskæftigelses-, Sundhed- og Socialarbejdsgruppen.

Problemstilling

Københavns Kommunes Socialforvaltning har opdateret kvalitetsstandarden for Københavns Kommunes krisecentre - herunder bl.a. om hvilke typer vold, der kan forekomme og at man præciserer planen for opholdet på Krisecentret. Derudover er der en række sproglige rettelser.

Kvalitetsstandarden og ændringerne kan ses på https://blivhoert.kk.dk/hoering/horing-vedr-kvalitetsstandard-kobenhavn… og vedlagt som bilag.

Høringsfrist: 28. juni.

Høringssvar eftersendes

Løsning

  1. Lokaludvalget godkender udkast til Høringssvar vedr. Høring vedr. kvalitetsstandard for Københavns Kommunes krisecentre 2023-24 udarbejdet af Beskæftigelses-, Sundhed- og Socialarbejdsgruppen.

Beslutning

Lokaludvalget godkendte udkast til Høringssvar vedr. Høring vedr. kvalitetsstandard for Københavns Kommunes krisecentre 2023-24 udarbejdet af sekretariatet på baggrund af input.

Til top