Mødedato: 21.06.2022, kl. 17:30
Mødested: ---

Høring: Udsmykningsprojekt på fortovet ved Øster Allé

Se alle bilag

Indstilling

Forpersonen indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. høring udsmykningsprojekt på fortovet ved Øster Allé, udarbejdet af Byrum-, Miljø- og trafikarbejdsgruppen. 

Problemstilling

ENIGMA åbner 1. oktober 2022 som Danmarks museum for kommunikation på Øster Allé. I den forbindelse vil ENIGMA gerne udsmykke fortovet foran museet. Udsmykningen skal skabe en forbindelse mellem museet og omverdenen. Kunstneren Gudrun Hasle, er udvalgt til at skulle udføre udsmykningen. 

Udkast til høringssvar:

Nørrebro Lokaludvalg synes at forslaget til udsmykning ser fint ud. 

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. høring udsmykningsprojekt på fortovet ved Øster Allé, udarbejdet af Byrum-, Miljø- og trafikarbejdsgruppen. 

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar vedr. høring udsmykningsprojekt på fortovet ved Øster Allé, udarbejdet af Byrum-, Miljø- og trafikarbejdsgruppen med en tilføjelse om, at vi på Nørrebro kun bakker op om projektet, hvis Østerbro Lokaludvalg taler for det.

Til top