Mødedato: 21.06.2022, kl. 17:30
Mødested: ---

Høring: Forslag til placering af sorteringspunkter på Nørrebro

Se alle bilag

Indstilling

Forpersonen indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. høring af forslag til placering af sorteringspunkter på Nørrebro, udarbejdet af Miljøpunkt Nørrebro.

Problemstilling

Sorteringspunkter kan være enten nedgravede beholdere, kuber eller affaldsskjul, alt afhængig af hvad der passer til de enkelte placeringer. Sorteringspunkterne skal fungere som et supplement til den eksisterende affaldsordning. Alle sorteringspunkter får åben adgang for alle. 

Teknik- og Miljøforvaltningen har undersøgt mulige placeringer af sorteringspunkter på Nørrebro. Placeringsforslagene er fundet på baggrund af data, besøg i bydelen, input fra Nørrebro Lokaludvalg og fra københavnerne, som har indsendt over 4.000 forslag til placeringer i hele byen.

Teknik- og Miljøforvaltningen har på baggrund af det lavet et samlet forslag til placeringer på Nørrebro, som blev præsenteret på et borgermøde d. 8. juni.

Udkast til høringssvar:

Nørrebro Lokaludvalg forholder sig generelt positivt til sorteringspunkterne, som en del af indsatsen for at nå 70% udsortering af affald.

I forhold til at skabe dannelse og engagement omkring ressourcer hos borgerne, så giver det god mening at man både sorterer det private affald og det offentlige affald på en stadig mere ensartet måde – som en ressource i den cirkulære økonomi.

Nørrebro Lokaludvalg ser positivt på, at en stor del af de foreslåede sorteringspunkter er med nedgravede løsninger. Nedgravede løsninger passer godt til en tæt bebygget bydel og derfor har Nørrebro Lokaludvalg gennem årene støttet udviklingen af netop de nedgravede løsninger, som er pladsbesparende og giver mindre kørsel.

I det fremsendte udkast til plan mangler der opfølgning på medlemsforslag om flere nedgravede sorteringspunkter på og uden for egen matrikel, vedtaget af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Alternativet og Enhedslisten, jf. Teknik- og Miljøudvalget den 6. december 2021.

Det fremgår af medlemsforslaget, at der skal være synergi mellem de allerede etablerede nedgravede affaldsløsninger og de foreslåede offentlige sorteringspunkter. I fremsendte plan er der ikke synergi. Forvaltningen foreslår fx at oprette et offentligt sorteringspunkt lige ved siden af den eksisterende nedgravede affaldsløsning ved Sjællandsgade.

For at undgå at der etableres parallelle systemer med omfattende byinventar til affald tæt op ad hinanden, bør forvaltningen følge medlemsforslaget og realisere synergieffekten. Det kan man gøre ved at indgå aftale med ejerne af den nedgravede affaldsløsning om fælles drift, som vi mener må være billigere og mere effektivt end at have to parallelle systemer. Det samme bør ske med de 14 nedgravede affaldsløsninger, som er ved at blive etableret på Nørrebro, bl.a. med hjælp fra vores miljøpunkt.

Nørrebros borgere vil gerne deltage i at udvikle affaldsløsninger. Det har vi set gennem årene og senest med antallet af svar med forslag til placeringer af sorteringspunkter og med det velbesøgte borgermøde på Nørrebro, som vi afviklede sammen med forvaltningen.

Vi vil derfor foreslå, at Nørrebro udpeges til forsøgsbydel, hvor de ovenstående forslag til omkostningseffektiv udrulning og synergi i offentlige og private løsninger prøves af inden den næste Ressource- & Affaldsplan 2025-30.

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. høring af forslag til placering af sorteringspunkter på Nørrebro, udarbejdet af Miljøpunkt Nørrebro.

Beslutning

Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar vedr. høring af forslag til placering af sorteringspunkter på Nørrebro, udarbejdet af Miljøpunkt Nørrebro med en tilføjelse om erhvervslivet.
Til top