Mødedato: 21.06.2022, kl. 17:30
Mødested: ---

Medlemsforslag: Nedrivning af beboerhuset

Indstilling

Forpersonen indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om at støtte op om Mjølnerparkens beboerbestyrelse.

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget en henvendelse fra Mjølnerparkens beboerbestyrelse angående deres fælleshus, der står overfor en nedrivning. Huset er samlingspunkt for mange aktiviteter og foreninger. Beboerhuset skal nedrives, da der i forbindelse med Nordvestpassagen skal anlægges en cykelsti, der skal ramme den grønne cykelrute. Det var tidligere planen, at Mjølnerparken skulle være en del af et kommende nyt kvarterhus sammen med Nørrebro United og Den Bemandede Legeplads, men BoVita har trukket sig som part i det og der er derfor pt ikke et andet alternativ for beboerne. Bestyrelsen anmoder lokaludvalget om hjælp til at håndtere sagen. 

Løsning

Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om at støtte op om Mjølnerparkens beboerbestyrelse.

Beslutning

Lokaludvalget drøftede og traf beslutning om at støtte op om Mjølnerparkens beboerbestyrelses ønske om, at der igen etableres et fælleslokale til bestyrelsens og beboernes aktiviteter med en støtteerklæring.

Til top