Mødedato: 21.06.2022, kl. 17:30
Mødested: ---

Brug af borgerpanel til bydelsplan

Indstilling

Forpersonen indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender brug af borgerpanelet til en indledende undersøgelse af nørrebroernes holdninger og ønsker til udviklingen af Nørrebro. 

Problemstilling

Som en del af opstarten af arbejdet med bydelsplanen, foreslår sekretariatet at Lokaludvalget godkender, at der laves en bred og åben borgerpanelsundersøgelse, hvor der kan spørges ind til nørrebroernes holdninger og ønsker til udviklingen af Nørrebro. Dette er også gjort i flere af de andre lokaludvalg. Denne indledende undersøgelse kan, som en del af andre inddragelses-aktiviteter, danne et grundlag for opstarten af arbejdet med bydelsplanen.

Undersøgelsen kan sendes til de ca. 6.000 nørrebroere, der er en del af Nørrebros digitale borgerpanel. Derudover kan undersøgelsen kan også laves "åben", så man kan målrette ift. særlige målgrupper.

Overordnede temaer for undersøgelsen koordineres med styregruppen for bydelsplanen. Styregruppen mødes til første møde mandag d. 8. august. Her skal styregruppen udarbejde en plan for processen og efterårets dialog- og inddragelsesaktiviteter. 

Løsning

Lokaludvalget godkender brug af borgerpanelet til en indledende undersøgelse af nørrebroernes holdninger og ønsker til udviklingen af Nørrebro. 

Beslutning

Lokaludvalget godkender brug af borgerpanelet til en indledende undersøgelse af nørrebroernes holdninger og ønsker til udviklingen af Nørrebro.

Til top