Mødedato: 21.06.2022, kl. 17:30
Mødested: ---

Supplerende høring: Tillæg 1 til lokalplan 489 Nuuks Plads

Se alle bilag

Indstilling

Forpersonen indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget bemyndiger forpersonskabet til at skrive et høringssvar vedr. supplerende høring af tillæg 1 til lokalplan 489 Nuuks Plads.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt tillæg 1 til lokalplan 489 Nuuks Plads i supplerende høring. De vigtigste ændringer i tillægget er:

  • At der kommer en 0-parkeringsnorm for byggeriet
  • Supermarkedets placering bliver flyttet fra kælderen til stueetagen 
  • Der kommer kun facadebeplantning på de lodrette facader
  • Bygherre ønsker mulighed for at benytte glas i belægningen i byrummet

Økonomiforvaltningen gennemfører i perioden fra d. 9. juni til d. 5. september 2022 en offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg for Nuuks Plads om en 0-parkeringsnorm.

Deadline for indsendelse for høringssvar d. 30. juni.

Løsning

Lokaludvalget bemyndiger forpersonskabet til at skrive et høringssvar vedr. supplerende høring af tillæg 1 til lokalplan 489 Nuuks Plads.

 

Beslutning

Lokaludvalget bemyndigede forpersonskabet til at skrive et høringssvar vedr. supplerende høring af tillæg 1 til lokalplan 489 Nuuks Plads.

Der var afstemning om udvalgets holdning til en 0-norm.

For stemte: Anna-Carina Josefsen, Christina Bramsen, Gunnar Degnbol, Jens Villadsen, Jesper Langebæk, Jonathan Ries, Kasper Bech, Line Holm, Mirka Mozer, Mogens Petersen, Tobias Gregory, Trine Hansen og Troels Glismann.
Imod stemte: Bjarke Kværnø, Casper Albrechtsen, Jacob Billesbølle, Kim Christensen, Lene Enggaard, Muhammad Aslam og Sofie Nielsen.
Udvalget bakker dermed op om en 0-Norm

Udvalget mener, at supermarkedet skal ligge i kælderen og at der skal understreges i høringssvaret, at udvalget gerne ser, at der stilles krav om at der afsættes et areal til socioøkonomiske virksomheder og/eller kulturelle tiltag.

Protokolbemærkning fra Bjarke Kværnø, Kim Christensen, Lene Engsted, Sofie Halfstöm og Muhammad Aslam:

Venstre, Socialdemokratiet og Konservative, Sofie Nielsen samt Muhammed Aslam kan ikke bakke op om nul parkeringsnorm hverken på det konkrete projekt, hvor det vil belaste de nuværende beboere i et kvarter der i forvejen er meget hårdt presset, da man i det konkrete projekt, fjerner et antal eksisterende parkeringspladser. Ej heller kan vi støtte en generel nul parkeringssensor ved nybyggeri i kommunen.
Til top