Mødedato: 04.03.2020, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Referat for Københavns scenekunstudvalg møde d. 04.03.2020, 15:30