Mødedato: 25.01.2024, kl. 17:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Referat for Kultur- og Fritidsudvalget møde d. 25.01.2024, 17:00