Mødedato: 01.09.2021, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Referat for Københavns scenekunstudvalg møde d. 01.09.2021, 15:30