Mødedato: 09.01.2024, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Referat for Økonomiudvalget møde d. 09.01.2024, 15:30