Tilskud og puljer for foreninger og aftenskoler

Få overblik over og søg tilskud og puljer til din forening eller aftenskole

Tilskudsmuligheder og puljer

Vis alle

Medlemstilskud for børn, unge samt medlemmer med handicap

Medlemstilskud er det tilskud, foreningerne kan modtage til

foreningernes medlemmer under 25 år, samt til handicappede

medlemmer uanset alder.

Læs om medlemstilskud og ansøg digitalt

Lokaletilskud til foreningens egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud er det tilskud, foreningerne kan modtage til egne eller lejede haller, hytter, lokaler og lejrpladser, som bruges til foreningens aktiviteter med børn og unge under 25 år. Dette gælder ikke, hvis Folkeoplysningsudvalget kan anvise egnede offentlige lokaler.

Læs om lokaletilskud og ansøg digitalt

Udviklingspuljen for børn og unge

Udviklingspuljen støtter folkeoplysende foreningers udviklingsarbejde for børn og unge under 25 år.

Puljens overordnede formål er bl.a. at støtte initiativer, der kan understøtte etablering af nye folkeoplysende foreninger, øge medlemstallet i foreningerne, udvikle foreningernes aktiviteter/aktivitetsudbud og styrke mangfoldigheden og rummeligheden i foreningen.

Læs om udviklingspuljen for børn og unge og ansøg digitalt

Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler

Godkendte aftenskoler kan søge udviklings- og aktivitetspuljen om støtte til tidsbegrænsede projekter i aftenskolen.

Læs om Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler og ansøg digitalt

Klubhuspuljen

Godkendte folkeoplysende foreninger kan søge klubhuspuljen om penge (tilskud) til nybyggeri, ombygning eller renovering af klubbens eller foreningens lokaler. 

Klubhuspuljen lægger vægt på at støtte byggeprojekter, der styrker rammerne om fællesskabet i foreningen eller klubben. 

Læs om Klubhuspuljen og ansøg digitalt

Tilskud til lederkurser

Folkeoplysende foreninger der modtager medlemstilskud, kan søge om støtte til kurser og uddannelser af ledere, instruktører og trænere der kvalificerer sig til deres foreningsarbejde.

Læs mere om tilskud til lederkurser og ansøg digitalt

Samarbejdspuljen - tilskud til skole-foreningssamarbejde

Samarbejdspuljen 

Puljen støtter samarbejde mellem folkeoplysende foreninger og københavnske folkeskoler, specialskoler, dagbehandlingsskoler og KKFO'er i Københavns Kommune.

Foreninger og skoler/KKFO'er kan i fællesskab ansøge puljen om 500 kr. pr. dobbeltlektion samt 1.000 kr. pr. forløb til forberedelse og administration. Midlerne tildeles foreningerne og giver mulighed for evt. frikøb af foreningsinstruktører, så de kan være til stede i skoletiden.

Der er 1,4 mio. kr. i puljen årligt i årene 2024-2025.

Midlerne fordeles ifølge puljens retningslinjer fire gange årligt med følgende frister:

  1. kvartal: d. 17. januar 2024
  2. kvartal: d. 13. marts 2024
  3. kvartal: d. 12. juni 2024
  4. kvartal: d. 11. september 2024

Der gives svar på ansøgning ca. 14 dage efter ansøgningsfrist. Der kan kun søges om støtte til forløb, der starter i det forestående kvartal. Forløbene må gerne fortsætte ind i det næstkommende kvartal. Dog skal forløb, der starter i 4. kvartal, også afsluttes i indeværende kalenderår (2024). 

Ansøgning foregår ved, at parterne sammen udfylder og indsender en samarbejdsaftale.

Find retningslinjer for Samarbejdspuljen og skabelon til samarbejdsaftale/ansøgningsskema her: Samarbejdspuljen for skoler og folkeoplysende foreninger | Åben Skole (kk.dk)

Ansøgninger sendes til aabenskoleportalen@buf.kk.dk

Kontaktperson: Camilla Graversgaard Nielsen, tlf.: 2634 4615, mail: cx52@kk.dk

Forenings- og aftenskolepakken

Formålet med forenings- og aftenskolepakken er at give bedre muligheder for folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Københavns Kommune. Forenings- og aftenskolepakken støtter at flere københavnere kan blive aktive i det folkeoplysende forenings- og aftenskoleliv. 

Hvad kan der søges til

Folkeoplysende foreninger og aftenskoler kan søge til at optimere eller forbedre faciliteter. Der kan søges til både offentlige og private faciliteter, der stilles til rådighed af Københavns Kommune. (der kan ikke søges til private lokaler, hvor foreningen har eksklusivret til brugen af lokalet)

Der kan søges om at optimere eller forbedre faciliteter, så de er bedre egnet til folkeoplysende aktiviteter. Det kan være mindre eller større investeringer. Tidligere er der f.eks. søgt og givet tilsagn til etablering af depotrum, opsætning af basketballkurve, indkøb af musikanlæg m.m.

Det vigtigste er, at det, der søges til, løfter rammerne om de folkeoplysende aktiviteter.

Læs mere om frister og ansøgning af Forenings- og aftenskolepakken

Ansøgninger bliver behandlet af Folkeoplysningsudvalget.

Ansøgningsfrister i 2024:

  • 25. februar
  • 28. april
  • 22. september
  • 3. november for midler i 2025

Ansøgninger sendes til folkeoplysningspakken@kk.dk 

Anlægstilskud til idrætsfaciliteter

Søg midler til anlægsprojekter, der giver byens borgere bedre mulighed for et aktivt fritidsliv.

Information og ansøgningsskema om anlægstilskud

Kontakt

Folkeoplysning