Søg

Tilskud og puljer for foreninger og aftenskoler

Få overblik over og søg tilskud og puljer til din forening eller aftenskole

Tilskudsmuligheder og puljer

Lokaletilskud til foreningens egne eller lejede lokaler

Retningslinjer

Hvis de lokaler kommunen kan stille til rådighed ikke opfylder foreningens krav, har foreningen mulighed for selv at finde egnede lokaler og søge tilskud til disse.

Tilskuddet udgør maksimalt 65% af foreningens lokaleudgifter.

Hvis mere end 10% af foreningens aktive medlemmer er over 25 år nedsættes lokaletilskuddet forholdsmæssigt - bestyrelsesmedlemmer/ledere/instruktører over 25 år tælles ikke med.

Tilskuddet uddeles ud fra Retningslinjerne for støtte til folkeoplysende foreninger

Ansøgningsskemaer

Ansøgningsskema til ikke godkendte folkeoplysende foreninger

Foreninger der ønsker at søge om godkendelse som folkeoplysende forening samt medlems- og lokaletilskud, kan finde skemamaterialet under Godkendelse som folkeoplysende forening.

Det samme skema skal benyttes af foreninger, der allerede er godkendt som folkeoplysende forening, men ikke modtager tilskud lige nu. 

Vær opmærksom på de løbende frister for ansøgning om tilskud. Du finder fristerne fra denne side.

Beregning af estimeret tilskud og korrektion af tilskudsgrundlag

Beregning af estimeret tilskud

Ønsker I at lave en estimeret beregning af jeres tilskud, kan I benytte vores Tilskudsberegner. Download beregneren på nedenstående link. I tilskudsberegneren finder I vejledning til hvordan den udfyldes.

Korrektion af tilskudsgrundlag

Foreninger, der modtager tilskud kan søge om korrektion af deres medlemstal og lokaleudgifter. Vær opmærksom på, at der ved korrektion af tilskudsgrundlaget skal være tale om en væsentlig ændring. Er du i tvivl, kan du læse Retningslinjer for støtte til folkeoplysning pkt. 4.2 og 4.3.1. Du kan bede forvaltningen om at få korrigeret jeres lokaletilskud ved at udfylde Tilskudsberegneren og sende filen inklusiv dokumentation for udgifterne til vores mailadresse: foreninger@kk.dk

Downloade Tilskudsberegneren for anslået beregning af tilskud eller korrektion af jeres nuværende tilskudsgrundlag.

Bemærk at det kun er et estimat og at den endelige vurdering bliver foretaget af Kultur- og Fritidsforvaltningen.

 

Medlemstilskud for børn, unge samt medlemmer med handicap

Retningslinjer

Tilskuddet uddeles ud fra Retningslinjerne for støtte til folkeoplysende foreninger.

 • Medlemmer i aldersgrupperne 0-12 år og 19-24 år udløser tilskudssatsen gange 1
 • Medlemmer i aldersgruppen 13-18 år udløser tilskudssatsen gange 2
 • Handicappede medlemmer i aldersgruppen 0-24 år udløser tilskudssatsen gange 4
 • Handicappede medlemmer over 24 år udløser tilskudssatsen gange 1

Satsen for tilskuddet er i 2021 på 308 kr., i 2020 på 294 kr., mens den i 2019 var på 282 kr. og i 2018 på 290 kr.

Ansøgningsskemaer

Ansøgningsskema til ikke godkendte folkeoplysende foreninger

Foreninger, der ønsker at søge om godkendelse som folkeoplysende forening samt medlems- og lokaletilskud, kan finde skemamaterialet under Godkendelse som folkeoplysende forening.

Det samme skema skal benyttes af foreninger, der allerede er godkendt som folkeoplysende forening, men ikke modtager tilskud lige nu..

Vær opmærksom på de løbende frister for ansøgning om tilskud. Du finder fristerne fra denne side.

Erklæring i forbindelse med handicappede medlemmer

Søger I tilskud til handicappede medlemmer, skal medlemmet underskrive en Tro og love-erklæring på, at vedkommende er handicappet i forhold til aktiviteten og har behov for ekstra hjælp for at kunne deltage i den folkeoplysende aktivitet. Tro og love-erklæringen opbevares af foreningen og skal kunne fremvises som dokumentation i forbindelse med f.eks. stikprøvekontrol. 

Download kommunens tro og love-erklæring her.

Beregning af estimeret tilskud og korrektion af tilskudsgrundlag

Beregning af estimeret tilskud

Ønsker I at lave en estimeret beregning af jeres tilskud, kan I benytte vores tilskudsberegner. Download beregneren på nedenstående link. I tilskudsberegneren finder I vejledning til hvordan den udfyldes.

Korrektion af tilskudsgrundlag

Foreninger, der modtager tilskud kan søge om korrektion af deres medlemstal og lokaleudgifter. Vær opmærksom på, at der ved korrektion af tilskudsgrundlaget skal være tale om en væsentlig ændring. Er du i tvivl, kan du læse mere i Retningslinjer for støtte til folkeoplysning pkt. 4.2 og 4.3.1. Du kan bede forvaltningen om at få korrigeret jeres medlemstilskud ved at udfylde vores Tilskudsberegner og sende filen inklusiv en opdateret medlemsliste til vores mailadresse: foreninger@kk.dk

Download Tilskudsberegneren for anslået beregning af tilskud eller for korrektion af jeres nuværende tilskudsgrundlag.

Bemærk at det kun er et estimat og at den endelige vurdering bliver foretaget af Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler
Tilskud til lederkurser

Kultur- og Fritidsforvaltningen yder tilskud til lederkurser til godkendte folkeoplysende foreninger med børn og unge.
Lederkurserne støttes med op til 2.500 kr. pr. kursus pr. person, dog højst 80 % af prisen for kurset inklusiv transport.
Transportudgiften dækkes højst med prisen svarende til billigste offentlige transportmiddel.

Der kan kun søges tilskud til afholdte kurser.  Det er slutdatoen for kurset, der afgør hvilken periode der kan søges i.

Ansøgningsfrister:

 1. periode 2021 - løber fra 1. december 2020 - 31. marts 2021. Ansøgningsfristen er den 3. maj 2021.
  Fristen er udløbet.
 2. periode 2021 - løber fra 1. april - 30. juni. Ansøgningsfristen er den 2. august 2021
  Fristen er udløbet.
 3. periode 2021 - løber fra 1. juli - 30. september. Ansøgningsfristen er den 1. november 2021
  Link til ansøgningsformular
 4. periode 2021 - løber fra 1. oktober - 30. november. Ansøgningsfristen er den 15. december 2021.
  Link til ansøgningsformular

I ansøgningsformularen vil du blive spurgt ind til følgende emner:

 • Foreningsoplysninger
 • Deltageroplysninger
 • Kursusoplysninger

Klik på ansøgningslinket for uddybning.

For yderligere spørgsmål kontakt: foreninger@kk.dk

Samarbejdspuljen

Samarbejdspuljen støtter samarbejde mellem folkeoplysende foreninger og københavnske folkeskoler

Med udgangspunkt i folkeskolereformens idé om ”Åben Skole” kan foreningerne være med til at give skoleeleverne en mere inspirerende skoledag og styrke kvaliteten af undervisningen.

Foreninger og skoler kan i fællesskab ansøge puljen om 500 kr. pr. dobbeltlektion samt 1.000 kr. til forberedelse og administration. Midlerne udbetales til foreningerne. Dette giver mulighed for evt. frikøb af foreningsinstruktører, så de kan være til stede i skoletiden.

I tildelingen lægger vi stor vægt på et gensidigt forpligtende samarbejde. Derfor er det en forudsætning for at opnå støtte, at undervisningsforløbene gennemføres i et tæt samarbejde mellem foreningsinstruktør og lærere, og at begge parter tager aktivt del.

En forening kan højst modtage 100.000 kr. fra puljen om året og max 50.000 kr. pr. skoleforløb.

Der er 1 mio. kr. i puljen årligt.

Læs mere og find ansøgningsskema

Kontaktperson: Camilla Graversgaard Nielsen, tlf.: 2634 4615, mail: cx52@kk.dk

Forenings- og aftenskolepakken

Formålet med forenings- og aftenskolepakken er at give bedre muligheder for folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Københavns Kommune. Forenings- og aftenskolepakken støtter at flere københavnere kan blive aktive i det folkeoplysende forenings- og aftenskoleliv. 

Hvad kan der søges til

Folkeoplysende foreninger og aftenskoler kan søge om at få dækket lejeudgifter i offentlige faciliteter, således at Kommunen frikøber tid fra den selvorganiserede idræt til folkeoplysende aktiviteter. Der kan kun søges til endnu ikke afholdte aktiviteter. (Bemærk, at der ikke kan søges om at få dækket gebyrudgifter)

Folkeoplysende foreninger, aftenskoler og kommunale institutioner kan søge til at optimere eller forbedre faciliteter. Der kan søges til både offentlige og private faciliteter, der stilles til rådighed af Københavns Kommune. (der kan ikke søges til private lokaler, hvor foreningen har eksklusivret til brugen af lokalet)

Kommunale institutioner skal søge i samarbejde med folkeoplysende foreninger eller aftenskoler om at optimere eller forbedre faciliteter, så de er bedre egnet til folkeoplysende aktiviteter. Det kan være mindre eller større investeringer. Tidligere er der f.eks. søgt og givet tilsagn til etablering af depotrum, opsætning af basketballkurve, indkøb af musikanlæg m.m.

Det vigtigste er, at det, der søges til, løfter rammerne om de folkeoplysende aktiviteter.

Form

Der er ikke noget formkrav til ansøgning, det kan være som mail eller PDF, alle ansøgninger sammenfattes i en oversigt, der fremlægges Folkeoplysningsudvalget, som herefter kan anmode om yderligere dokumenter efter behov.

Ansøgninger om frikøb af tider skal indeholde:

 • Foreningens/aftenskolens navn.
 • Navn på sted og lokale/facilitet, der søges dækning af lejeudgifter til.
 • Periode for lokaleleje, antal timer pr. gang, timepris og antal gange for afholdelse af aktiviteten.

Der kan kun søges frikøb af tider for kommende sæsoner.

Ansøgninger om forbedring af faciliteter skal indeholde:

 • En kort beskrivelse af projektet, der ansøges til.
 • Et budget.
 • En oversigt over hvilke foreninger og institutioner, der er med i ansøgningen.
 • En kort beskrivelse fra foreningen/foreningerne om, hvilket behov forbedringen dækker.
 • Et tidsestimat over gennemførelse af projektet.

Ansøgninger bliver behandlet af Folkeoplysningsudvalget.

Næste ansøgningsfrist er d. 26. september 2021. Ansøgningerne bliver behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde d. 27. oktober 2021.

Der er ansøgningsfrist for frikøb af tider i foråret 2022 d. 26. oktober 2021. Ansøgningerne bliver behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde d. 30. november 2021.

Der er ansøgningsfrist for projekter, der udføres i 2022 d. 26. oktober 2021. Ansøgningerne bliver behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde d. 30. november 2021.

Ansøgninger sendes til book@kff.kk.dk