Søg

Tilskud og puljer for foreninger og aftenskoler

Få overblik over og søg tilskud og puljer til din forening eller aftenskole

Tilskudsmuligheder og puljer

Lokaletilskud til foreningens egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud er det tilskud, foreningerne kan modtage til egne eller lejede haller, hytter, lokaler og lejrpladser, som bruges til foreningens aktiviteter med børn og unge under 25 år. Dette gælder ikke, hvis Folkeoplysningsudvalget kan anvise egnede offentlige lokaler.

Læs om lokaletilskud og ansøg digitalt

Medlemstilskud for børn, unge samt medlemmer med handicap

Medlemstilskud er det tilskud, foreningerne kan modtage til
foreningernes medlemmer under 25 år, samt til handicappede
medlemmer uanset alder.

Læs om medlemstilskud og ansøg digitalt

Udviklingspuljen for børn og unge

Udviklingspuljen støtter folkeoplysende foreningers udviklingsarbejde for børn og unge under 25 år.

Puljens overordnede formål er bl.a. at støtte initiativer, der kan understøtte etablering af nye folkeoplysende foreninger, øge medlemstallet i foreningerne, udvikle foreningernes aktiviteter/aktivitetsudbud og styrke mangfoldigheden og rummeligheden i foreningen.

Læs om udviklingspuljen for børn og unge og ansøg digitalt

Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler

Godkendte aftenskoler kan søge udviklings- og aktivitetspuljen om støtte til tidsbegrænsede projekter i aftenskolen.

Læs om Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler og ansøg digitalt

Klubhuspuljen

Godkendte folkeoplysende foreninger kan søge klubhuspuljen om penge (tilskud) til nybyggeri, ombygning eller renovering af klubbens eller foreningens lokaler. 

Klubhuspuljen lægger vægt på at støtte byggeprojekter, der styrker rammerne om fællesskabet i foreningen eller klubben. 

Læs om Klubhuspuljen og ansøg digitalt

Tilskud til lederkurser

Folkeoplysende foreninger der modtager medlemstilskud, kan søge om støtte til kurser og uddannelser af ledere, instruktører og trænere der kvalificerer sig til deres foreningsarbejde.

Læs mere om tilskud til lederkurser og ansøg digitalt

Samarbejdspuljen

Samarbejdspuljen støtter samarbejde mellem folkeoplysende foreninger og københavnske folkeskoler

Med udgangspunkt i folkeskolereformens idé om ”Åben Skole” kan foreningerne være med til at give skoleeleverne en mere inspirerende skoledag og styrke kvaliteten af undervisningen.

Foreninger og skoler kan i fællesskab ansøge puljen om 500 kr. pr. dobbeltlektion samt 1.000 kr. til forberedelse og administration. Midlerne udbetales til foreningerne. Dette giver mulighed for evt. frikøb af foreningsinstruktører, så de kan være til stede i skoletiden.

I tildelingen lægger vi stor vægt på et gensidigt forpligtende samarbejde. Derfor er det en forudsætning for at opnå støtte, at undervisningsforløbene gennemføres i et tæt samarbejde mellem foreningsinstruktør og lærere, og at begge parter tager aktivt del.

En forening kan højst modtage 100.000 kr. fra puljen om året og max 50.000 kr. pr. skoleforløb.

Der er 1 mio. kr. i puljen årligt.

Læs mere og find ansøgningsskema

Kontaktperson: Camilla Graversgaard Nielsen, tlf.: 2634 4615, mail: cx52@kk.dk

Forenings- og aftenskolepakken

Formålet med forenings- og aftenskolepakken er at give bedre muligheder for folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Københavns Kommune. Forenings- og aftenskolepakken støtter at flere københavnere kan blive aktive i det folkeoplysende forenings- og aftenskoleliv. 

Hvad kan der søges til

Folkeoplysende foreninger og aftenskoler kan søge om at få dækket lejeudgifter i offentlige faciliteter, således at Kommunen frikøber tid fra den selvorganiserede idræt til folkeoplysende aktiviteter. Der kan kun søges til endnu ikke afholdte aktiviteter. (Bemærk, at der ikke kan søges om at få dækket gebyrudgifter)

Folkeoplysende foreninger, aftenskoler og kommunale institutioner kan søge til at optimere eller forbedre faciliteter. Der kan søges til både offentlige og private faciliteter, der stilles til rådighed af Københavns Kommune. (der kan ikke søges til private lokaler, hvor foreningen har eksklusivret til brugen af lokalet)

Kommunale institutioner skal søge i samarbejde med folkeoplysende foreninger eller aftenskoler om at optimere eller forbedre faciliteter, så de er bedre egnet til folkeoplysende aktiviteter. Det kan være mindre eller større investeringer. Tidligere er der f.eks. søgt og givet tilsagn til etablering af depotrum, opsætning af basketballkurve, indkøb af musikanlæg m.m.

Det vigtigste er, at det, der søges til, løfter rammerne om de folkeoplysende aktiviteter.

Form

Der er ikke noget formkrav til ansøgning, det kan være som mail eller PDF, alle ansøgninger sammenfattes i en oversigt, der fremlægges Folkeoplysningsudvalget, som herefter kan anmode om yderligere dokumenter efter behov.

Ansøgninger om frikøb af tider skal indeholde:

  • Foreningens/aftenskolens navn.
  • Navn på sted og lokale/facilitet, der søges dækning af lejeudgifter til.
  • Periode for lokaleleje, antal timer pr. gang, timepris og antal gange for afholdelse af aktiviteten.

Der kan kun søges frikøb af tider for kommende sæsoner.

Ansøgninger om forbedring af faciliteter skal indeholde:

  • En kort beskrivelse af projektet, der ansøges til.
  • Et budget.
  • En oversigt over hvilke foreninger og institutioner, der er med i ansøgningen.
  • En kort beskrivelse fra foreningen/foreningerne om, hvilket behov forbedringen dækker.
  • Et tidsestimat over gennemførelse af projektet.

Ansøgninger bliver behandlet af Folkeoplysningsudvalget.

Næste ansøgningsfrist er d. 26. september 2021. Ansøgningerne bliver behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde d. 27. oktober 2021.

Der er ansøgningsfrist for frikøb af tider i foråret 2022 d. 26. oktober 2021. Ansøgningerne bliver behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde d. 30. november 2021.

Der er ansøgningsfrist for projekter, der udføres i 2022 d. 26. oktober 2021. Ansøgningerne bliver behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde d. 30. november 2021.

Ansøgninger sendes til book@kff.kk.dk

Kontakt

Folkeoplysning