Søg

Tilskud og puljer for foreninger og aftenskoler

Få overblik over og søg tilskud og puljer til din forening eller aftenskole

Tilskudsmuligheder og puljer

Medlemstilskud for børn, unge samt medlemmer med handicap

Medlemstilskud er det tilskud, foreningerne kan modtage til
foreningernes medlemmer under 25 år, samt til handicappede
medlemmer uanset alder.

Læs om medlemstilskud og ansøg digitalt

Lokaletilskud til foreningens egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud er det tilskud, foreningerne kan modtage til egne eller lejede haller, hytter, lokaler og lejrpladser, som bruges til foreningens aktiviteter med børn og unge under 25 år. Dette gælder ikke, hvis Folkeoplysningsudvalget kan anvise egnede offentlige lokaler.

Læs om lokaletilskud og ansøg digitalt

Udviklingspuljen for børn og unge

Udviklingspuljen støtter folkeoplysende foreningers udviklingsarbejde for børn og unge under 25 år.

Puljens overordnede formål er bl.a. at støtte initiativer, der kan understøtte etablering af nye folkeoplysende foreninger, øge medlemstallet i foreningerne, udvikle foreningernes aktiviteter/aktivitetsudbud og styrke mangfoldigheden og rummeligheden i foreningen.

Læs om udviklingspuljen for børn og unge og ansøg digitalt

Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler

Godkendte aftenskoler kan søge udviklings- og aktivitetspuljen om støtte til tidsbegrænsede projekter i aftenskolen.

Læs om Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler og ansøg digitalt

Klubhuspuljen

Godkendte folkeoplysende foreninger kan søge klubhuspuljen om penge (tilskud) til nybyggeri, ombygning eller renovering af klubbens eller foreningens lokaler. 

Klubhuspuljen lægger vægt på at støtte byggeprojekter, der styrker rammerne om fællesskabet i foreningen eller klubben. 

Læs om Klubhuspuljen og ansøg digitalt

Tilskud til lederkurser

Folkeoplysende foreninger der modtager medlemstilskud, kan søge om støtte til kurser og uddannelser af ledere, instruktører og trænere der kvalificerer sig til deres foreningsarbejde.

Læs mere om tilskud til lederkurser og ansøg digitalt

Samarbejdspuljen

Midlerne i Samarbejdspuljen er desværre uddelt for 2022. Ansøgninger for samarbejdsforløb i 2023 behandles første gang i starten af december 2022.

 

Samarbejdspuljen støtter samarbejde mellem folkeoplysende foreninger og københavnske folkeskoler, specialskoler, dagbehandlingsskoler og KKFO'er i Københavns Kommune

Med udgangspunkt i folkeskolereformens idé om ”Åben Skole” kan foreningerne være med til at give skoleeleverne en mere inspirerende skoledag og styrke kvaliteten af undervisningen.

Foreninger og skoler kan i fællesskab ansøge puljen om 500 kr. pr. dobbeltlektion samt 1.000 kr. til forberedelse og administration. Midlerne udbetales til foreningerne. Dette giver mulighed for evt. frikøb af foreningsinstruktører, så de kan være til stede i skoletiden.

Der er 1,1 mio. kr. i puljen årligt i årene 2022-2025.

I tildelingen lægges stor vægt på et gensidigt forpligtende samarbejde. Derfor er det en forudsætning for at opnå støtte, at undervisningsforløbene gennemføres i et tæt samarbejde mellem foreningsinstruktører og lærere/pædagoger, og at begge parter tager aktivt del. Der skal ligge en aftale mellem forening og skole om forløbet før, at der ansøges om tilsagn fra Samarbejdspuljen. Ansøgning foregår ved, at parterne sammen udfylder og indsender en samarbejdsaftale.

Læs mere og find ansøgningsskema

Kontaktperson: Camilla Graversgaard Nielsen, tlf.: 2634 4615, mail: cx52@kk.dk

Forenings- og aftenskolepakken

Formålet med forenings- og aftenskolepakken er at give bedre muligheder for folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Københavns Kommune. Forenings- og aftenskolepakken støtter at flere københavnere kan blive aktive i det folkeoplysende forenings- og aftenskoleliv. 

Hvad kan der søges til

Folkeoplysende foreninger og aftenskoler kan søge til at optimere eller forbedre faciliteter. Der kan søges til både offentlige og private faciliteter, der stilles til rådighed af Københavns Kommune. (der kan ikke søges til private lokaler, hvor foreningen har eksklusivret til brugen af lokalet)

Der kan søges om at optimere eller forbedre faciliteter, så de er bedre egnet til folkeoplysende aktiviteter. Det kan være mindre eller større investeringer. Tidligere er der f.eks. søgt og givet tilsagn til etablering af depotrum, opsætning af basketballkurve, indkøb af musikanlæg m.m.

Det vigtigste er, at det, der søges til, løfter rammerne om de folkeoplysende aktiviteter.

Læs mere om frister og ansøgning af Forenings- og aftenskolepakken

Ansøgninger bliver behandlet af Folkeoplysningsudvalget.

Næste ansøgningsfrist er d. 26 september 2022. Ansøgningerne bliver behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde d. 25. oktober 2022.

Ansøgninger sendes til book@kff.kk.dk

Anlægstilskud til idrætsfaciliteter

Søg midler til anlægsprojekter, der giver byens borgere bedre mulighed for et aktivt fritidsliv.

Information og ansøgningsskema om anlægstilskud

Kompensation for øgede energiudgifter i 2022

Borgerrepræsentation har den 5. maj 2022 besluttet, at der afsættes en pulje til kompensation af foreningernes ekstraordinære høje energiudgifter i 2022. Godkendte folkeoplysende foreninger, der modtager 65 % lokaletilskud i 2022 til egne eller private lejede lokaler i Københavns kommune, kan søge.

Foreninger, der modtager 65% lokaletilskud i 2022, vil få særskilt besked om puljen med link til ansøgningsblanket. 

Ansøgningsfristen er den 3. oktober 2022. 

Kompensationen vil som udgangspunkt være forskellen mellem foreningens faktiske energiudgifter i 2021 og de forventede energiudgifter i 2022.

Ekstraudgiften skal være på mindst 5.000 kr. 

Dette er fornyet ansøgningsrunde. Der har tidligere været ansøgningsrunde med frist 12. juni 2022. 

 

Kontakt

Folkeoplysning